Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

POBRAŁY SIĘ DWA ZERA CZ. II

Tym razem, jak setki razy wcześniej i później rozejdzie się po kościach. Pewnie za parę minut albo parę godzin któreś z nich wykona jakiś pojednawczy gest i wszystko jako tako wróci do normy. Tylko że jeśli tak dzieje się często, w pewnym momencie ilość przejdzie w jakość. Spójrzmy więc na konsekwencje podobnych sytuacji.
Czytaj więcej...

ROZWOJ FIZYCZNY W WIEKU PRZEDSZKOLNYM CZ. II

W drugiej-fazie wieku przedszkolnego proces kostnienia zaznacza się najwyraźniej w kościach nadgarstka. Przyczynia się to do usprawnienia dłoni pięciolatków, które coraz lepiej rysują i manipulują drobnymi przedmiotami i narzędziami. W fazie III wzmacnia się wydatnie cały kościec i muskulatura oraz ustalają się naturalne krzywizny kręgosłupa:…
Czytaj więcej...

Założenie mówiące o równych szanach uczenia się

Z rozdziału 11. dowiedzieliśmy się, że według Piageta i innych teoretyków rozwój inteligencji wymaga odpowiednich doświadczeń. Dlatego konstruując oparty na kryterium test inteligencji zakłada się, że to, co mierzymy jest w znacznej mierze rezultatem doświadczenia, i że zasób tego doświadczenia nie musi być jednakowy dla wszystkich badanych osób…
Czytaj więcej...

Metoda oszczędności

Metoda ta pozwala na pomiar zapamiętywania materiału, który był już uprzednio wyuczony, ale uległ zapomnieniu. Materiał może być bardzo różnorodny. Osoba badana uczy się go do uzyskania określonego kryterium, po czym następuje przerwa, w czasie której materiał nie jest powtarzany. Po przerwie określonej długości, osoba badana uczy się ponownie…
Czytaj więcej...

LOSOWY I INCYDENTALNY DOBOR OSÓB BADANYCH

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, niezależnie od tego, czy badamy związek właściwości dzieci z taką zmienną, jaką jest ich wiek, czy też związek tych właściwości z różnymi zmiennymi składającymi się na wewnętrzne i zewnętrzne czynniki rozwoju, optymalnym rozwiązaniem byłaby możność doboru grup dzieci różniących się tylko interesującą nas…
Czytaj więcej...

Poziom stabilizacji wprawy od wartości wzmocnienia

Wpływ wielkości wzmocnienia nie ogranicza się więc tylko do poziomu aktualnego wykonania, aczkolwiek i w przytoczonych wynikach badań Spence’a jest on wyraźny. Można by go również wyrazić średnimi obrazującymi wyniki uzyskane w drugim dniu w podgrupach, w których stosowano podmuch o jednakowej sile. Jak można obliczyć na podstawie danych zawartych…
Czytaj więcej...

Ograniczenia wynikające z podatności bodźców

Tak więc uwzględniając ograniczenia wynikające z podatności bodźców, można sądzić, że zasada związku między wrażliwością a siłą układu nerwowego, a ściślej mówiąc między wrażliwością wzrokową a siłą układu nerwowego w analizatorze wzrokowym potwierdza się również w pracy Z. G. Turowskiej.
Czytaj więcej...

Spostrzeżenia zewnętrzne i wewnętrzne

Źródłem znajomości faktów psychicznych są same te fakty, a środkiem, za pomocą którego „źródłowo” je ujmujemy, jest spostrzeżenie wewnętrzne czyli in- trospekcja. Między obu typami spostrzeżeń - zewnętrznym i wewnętrznym zachodzą różnice zasadnicze: wewnętrzne nie posiada, w przeciwieństwie do zewnętrznego, charakteru zmysłowego. Do poznawania…
Czytaj więcej...

Doświadczenia płynące z nauczania

Z reguł narastającego opóźnienia i zmieniających się warunków sprzężenia zwrotnego mogą wynikać pewne wnioski na użytek nauczania, zbieżne z przekonaniem Brunera o tym, iż w miarę postępów w uczeniu się dochodzimy do punktu, w którym lepiej jest przejść od nagród zewnętrznych do wewnętrznych, a także do punktu, w którym nagroda natychmiastowa…
Czytaj więcej...