Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

SKINNEROWSKA TEORIA WZMACNIANIA SPRAWCZEGO

W początkach naszego stulecia ostry, lecz potężny głos Johna B. Watsona miał ogromny wpływ zarówno na psychologię akademicką, jak i na szerokie kręgi społeczeństwa. W ostatnich trzech dziesięcioleciach B.F. Skinner wywierał podobny wpływ, przy czym niektóre z reform, za jakimi się opowiadał, proponował wcześniej Watson. Skinner jest żarliwym…
Czytaj więcej...

SEN I CZUWANIE – AKTYWNOŚĆ NIEMOWLĘCIA CZ. II

Noworodek prżez większość doby (15 -16 godz.) pogrążony jest we śnie lub w drzemce przerywanej krókimi okresami czuwania. Jego sert jest lekki i łatwo go obudzić, bez trudu też ponownie zasypia. Stopniowo wzrasta długość zarówno, okresów snu, jak i czuwania, przy czym ich cykl zaczyna stabilizować się w 3 tygodniu życia. Nowsze badania nad snem, w…
Czytaj więcej...

KIEROWANIE TWÓRCZOŚCIĄ CZ. II

Rozwój badań zespołowych przyczynił się do wzrostu zainteresowania dynamiką interakcji społecznych. Mówiliśmy już o tym, iż najbardziej płodni naukowcy są zwykle twórcami najbardziej wartościowych idei. Wyjaśnić to można tym, że w umyśle twórców większej liczby nowych teorii podstawowych powstają nowe kombinacje, co zwiększa możliwości ich…
Czytaj więcej...

Nauczanie, które pomaga w uczeniu się łańcuchów

Michaś jest w lepszej sytuacji niż niektórzy inni uczniowie. Rozumie on (wiedza, poziom zrozumienia) główne pojęcia, które wchodzą w grę przy sprowadzaniu ułamków właściwych do najprostszej postaci, lecz musi: 1) nauczyć się - lub nauczyć się ponownie - odpowiednich łańcuchów ruchowych (wymienionych powyżej), które umożliwią mu dokładne i…
Czytaj więcej...

Welford i jego praca – dalszy opisane

W miarę upływu czasu zmniejsza się różnica między tempem optymalnym i maksymalnym. Gdy poprosimy dwie grupy ludzi: młodszych i starszych o napisanie alfabetu w normalnym dla nich tempie pracy, stwierdzimy, że u ludzi starszych ich naturalna szybkość jest nieco mniejsza. Jeśli ponowimy prośbę podkreślając, że chodzi nam o to, aby uzyskali możliwie…
Czytaj więcej...

PROCES STARZENIA SIĘ W NAUKACH PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH

Gerontologia jest nauką na styku wielu dyscyplin i kierunków zainteresowań naukowych, ponieważ „starzenie się”, w jakikolwiek sposób definiowane, jest procesem rozkładu spotykanym w wielu żywych i nieożywionych systemach. Szczególnie ważne są badania międizydyscyplinarne, ponieważ na czynniki wewńętrz- ne, których rola jest najważniejsza,…
Czytaj więcej...

Projekt świata – ciąg dalszy

U trzeciego pacjenta projekt-świata tworzy kategorie bliskości i obcości. Jego egzystencja była stale narażona na niebezpieczeństwo ze strony bezosobowych, wrogich mocy. Bronił się on przed tymi bezimiennymi lękami, przypisując innym chęć prześladowania go.
Czytaj więcej...

Talenty i przejawy nadzwyczajnych uzdolnień

W każdym razie pomysł, że im większy talent, tym rzadziej powinno się go spotykać, należy do bardzo rozpowszechnionych przesądów. Oczywiście, jeżeli rozumieć talent jako wysoki stopień uzdolnienia w sensie Galtonowskim, tj. jako taki, który spotyka się bardzo rzadko, to nie trzeba wielkiej bystrości, żeby dojść do wniosku, że talent spotyka się…
Czytaj więcej...