Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Opracoanie definicji zdrowia psychicznego

Przystosowanie uwzględnia również Maria Jahoda w swojej znanej definicji zdrowia psychicznego wymieniając trzy jego cechy: prawidłowe spostrzeganie (odbieranie) rzeczywistości, aktywne przystosowanie oraz rozwój lub spójność osobowości (growth or unity of personality)..

Mimo wielu prób opracowania definicji zdrowia psychicznego nie wysunięto dotąd żadnej, która zostałaby przyjęta bez zastrzeżeń, Próbowano więc odpowiedzieć najpierw na. pytanie, czym zdrowie psychiczne nie jest, To postępowanie, przypominające żywo wskazania dialekty ki platońskiej, znalazło wyraz w pracach światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Wyniki obrad jednej z konferencji tej organizacji relacjonuje D. L. Farnsworth (wg R. M. Rust, 1960) stwierdzając, że zdrowie psychiczne nie jest: przystosowaniem do wszelkich okoliczności, uwolnieniem od lęku i napięcia, uwolnieniem od niezadowolenia, podporządkowaniem, stałą szczęśliwością, brakiem osobistych uprzedzeń, przeciwstawieniem się religijnym wartościom.

Ustalenia tego rodzaju przybliżają obraz zdrowia psychicznego, które jednak nadal rysuje się niezupełnie wyraźnie. Na przykład wspomniani już Rosen i Gregory z Uniwersytetu Minnesota podnoszą konieczność uwzględniania określonych par przeciwstawnych pojęć, a mianowicie takich, jak: zdrowie psychiczne – choroba psychiczną, zdrowie psychiczne – nerwice, do czego należy chyba dodać: zdrowie psychiczne – inne formy patologii psychicznej (np. zaburzenia osobowości). A zatem istnieje szereg osi łączących bieguny, z których jeden symbolizuje zdrowie psychiczne a drugi patologię stanu psychicznego. Zwrócenie uwagi na znany fakt, że „człowiek może być nienormalny na różne sposoby” zmusza więc do wieloczynnikowego ujęcia nie tylko patologii, ale i zdrowia psychicznego. A jego dokładnego określenia domagają się m. in. psychoterapeuci i psychiatrzy. Trudno nie zgodzić się z uwagą, którą R. R. Grinker Sr. (1967b) wyraził na sympozjum (w Chicago, w 1966 roku) poświęconym „nowym kierunkom badań nad zachowaniem prawidłowym”, że „…jeżeli mówimy o zapobieganiu i rehabilitacji, to powinniśmy wiedzieć co pragniemy zachować a co odzyskać…”. Ten sam autor sformułował wstępne pytania, które uwypuklają trudności określenia zdrowia psychicznego, ale zarazem pozwalają na ich ostrzejsze dostrzeżenie: Czy „normalność” jest biegunowym przeciwstawieniem choroby? Czy istnieje jedna postać, czy kilka postaci zdrowia psychicznego? Czy zdrowie psychiczne jest wynikiem zgodności między procesami genetycznymi, osobowościowymi i środowiskowymi? Czy zdrowie psychiczne jest zdolnością przystosowania się do różnorodnych środowisk w okresie, W którym przeciętr ne, oczekiwane środowisko staje się nieoczekiwanym?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.