Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

OPINIE O STARSZYCH ROBOTNIKACH CZ. II

Według powszechnie panującej opinii, nadzór nad pracą starszych robotników może być mniejszy, ponieważ mają oni wykształcone cenne cechy: poczucie odpowiedzialności, ustalone nawyki i postawy, sumienność i lojalność. Są zainteresowani swą pracą i zależy im na dobrym wykorzystaniu dnia roboczego. Można więc na nich polegać. Co więcej, są łatwi do kierowania i do współpracy. Nie podejmują dyskusji, są opanowani, ale oporni wobec pouczeń i instrukcji. Majstrowie twierdzą, iż rzadziej ulegają oni wypadkom bowiem są ostrożni, jednak nie tylko brak doświadczę nia bywa przyczyną wypadków przy pracy (por. rozdz VIII, str. 242).

W różny sposób interpretuje się źródła dobrej opi nii, jaką cieszą się starsi robotnicy. Niektórzy twier dzą, że i wśród nadzoru przeważają ludzie starsi – c najmniej połowa spośród nich objęła swe funkcj w wieku lat czterdziestu lub później – dlatego lepiej rozumieją oni potrzeby i problemy osób starszych. Pod kreślą się również, iż starzy robotnicy bardziej ceni pracę, ponieważ niełatwo jest im znaleźć inne zajęcie. Są zatem bardziej związani z zakładem i uważają, że ich własne interesy zależą od dobrych wyników pracy całej fabryki.

Pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami zachodzą dość znaczne różnice. Występują one również między różnymi specjalnościami zawodowymi, trudno jest więc formułować ścisłe .twierdzenia na temat zależności między wiekiem a wydajnością pracy, bowiem na wydajność wpływa wiele czynników. Prawdopodobnie niemożliwe jest porównywanie wydajności starych i młodych robotników przy wykonywaniu tej samej pracy (z powodu selekcji). Bezpośrednie porównania nie wykazują różnic w wydajności pracy młodych i starych robotników (49). Zmiany w metodach produkcji i szkolenia, wprowadzane dla osób starszych, prawdopodobnie pomagają w podniesieniu wydajności pracy w każdym wieku. Jeżeli zatem względna wydajność starszych robotników nie zmienia się, warto badać problemy ich zatrudnienia, ponieważ wyniki tych badań mogą mieć znaczenie dla poznania niektórych czynników obniżających wydajność pracy wszystkich robotników (50).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.