Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Ograniczenia wynikające z podatności bodźców

Tak więc uwzględniając ograniczenia wynikające z podatności bodźców, można sądzić, że zasada związku między wrażliwością a siłą układu nerwowego, a ściślej mówiąc między wrażliwością wzrokową a siłą układu nerwowego w analizatorze wzrokowym potwierdza się również w pracy Z. G. Turowskiej.

Jeżeli chodzi o wrażliwość słuchową i siłę w analizatorze słuchu, to potwierdzono w pracy pierwotne dane o związku tych parametrów z wygaszaniem ze wzmocnieniem w zakresie techniki EEG (Niebylicyn, 1963 b). Wykorzystano tu trzy odmiany wygaszenia ze wzmocnieniem: z zastosowaniem zwykłego dźwięku – o intensywności około 70 decybeli, z zastosowaniem silniejszego (o 20 db) bodźca dźwiękowego i wreszcie z zastosowaniem dawki kofeiny – 0,2 g. Indywidualne dane dla każdego badanego w zakresie każdego z testów podano w tabeli 3.

Obliczenie współczynnika korelacji rangowej między progami słuchowymi a pierwszą odmianą wygaszenia ze wzmocnieniem dało wartość Q = 0,63 (P, < 0,01), co oznacza dla osób z wysokim progiem wrażliwości słuchowej statystycznie bardzo istotną tendencję do utrzymywania się wyjściowej wielkości reakcji, a dla osób z niskimi progami - taką samą tendencję do zmniejszania się reakcji warunkowej w wyniku wygaszenia ze wzmocnieniem. Tak więc przy tej samej modalności sensorycznej bodźca stosowanego dla określania progu i bodźca służącego jako bodziec warunkowy w próbie na wygaszanie ze wzmocnieniem, związek między wrażliwością a siłą (szczególnie słabością) uwydatnia się dostatecznie wyraźnie. Co prawda, trzeba zauważyć, że współczynniki korelacji między progami słuchu a dwoma innymi odmianami wygaszania ze wzmocnieniem okazały się znacznie niższe: dla „silnego” dźwięku - Q = 0,27 (P > 0,05), a dla „kofeiny” – 9 = 0,20 (P > 0,05). Jednakże fakt ten można łatwo wyjaśnić. Sprawa polega na tym, że przy silnym bodźcu dźwiękowym, jak już mówiono w poprzednim rozdziale, ma

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.