Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

ODCZYTYWANIE MOWY Z UST CZ. II

Postawione hipotezy potwierdziły wyniki badań: Musica Medica ma pozytywny wpływ na pamięć obrazową dzieci z wadą słuchu oraz na ich umiejętność odczytywania mowy z ust. W związku z tym podstawowe różnice – czyli w badaniach pamięci 33 punkty na korzyść grupy badawczej, podczas gdy grupa kontrolna poprawiła się tylko o 15 punktów, a także 10 punktów więcej w sprawdzianie odczytywania mowy z ust po zakończeniu terapii w grupie badawczej, natomiast poprawa nastąpiła tylko o 1 punkt w grupie kontrolnej – są dowodem na skuteczność metody stymulacji mózgu przez dwa zmysły – słuchu i dotyku. Pojawiające się przypadki spadków punktacji złożyłabym raczej na karb braku systematyczności, a także występowania innych, niezależnych czynników oddziałujących na daną osobę w konkretnym momencie. Na pewno przypadkowe zniżanie się poziomu nie upoważnia do wyciągnięcia wniosków o negatywnym wpływie terapii, tym bardziej że takie spadki punktacji pojawiają się również w grupie kontrolnej. Ważnym aspektem przy rozważaniu tych badań są też ślady pamięciowe, które choć w tym przypadku prawdopodobnie w minimalnym stopniu wpływają na wyniki testów, ale jednak istnieją. Przy czym trzeba zaznaczyć, że dotyczy to obu grup, więc nie ma mowy o tym, że lepsze wyniki grupy badawczej pojawiają się właśnie z tego powodu. (…)

Do tego dochodzi też różnica liczbowa w wynikach sprawdzianów odczytywania mowy z ust wynosząca 9 słów, co stanowi 50% możliwych do zdobycia punktów z całego sprawdzianu. Dlatego też uzyskane przez grupę badawczą dziewięć słów więcej znacznie zbliża dziewczynki do odczytania, a przez to – i zrozumienia całości przekazywanego tekstu. Jednocześnie stwarza szansę na zwiększenie zakresu rozumienia tego, co się mówi do dzieci z wadami słuchu przez stymulację umiejętności odczytywania mowy z ust za pomocą aparatury Musica Medica. Dodatkowo przy zapisywaniu przez dziewczynki słów ze sprawdzianu po zakończeniu terapii zauważyłam również podobną łatwość wykonywania zadania, jak w przypadku testów pamięci obrazowej. W kilku przypadkach w grupie badawczej nie musiałam nawet po raz drugi (powtórki wypowiadanych wyrazów i zdań były zasadą z góry założoną dla potrzeb sprawdzianu i wykorzystaną w każdym przypadku podczas pierwszego badania) powtarzać wypowiadanych słów.

Dlatego też oprócz oddziaływań terapii akustyczno-wibracyjnej mających potwierdzenie w wynikach testów pamięci obrazowej i sprawdzianów odczytywania mowy z ust widać więcej pozytywnych wpływów, choć są one już tylko wynikiem subiektywnej obserwacji. Jednak muszę stwierdzić, że zadania w ostatnim badaniu były rozwiązywane przez grupę badawczą zdecydowanie szybciej, z większą pewnością i bez dłuższego zastanawiania się. To może dowodzić pewnego pobudzenia i aktywizacji procesów potrzebnych do rozwiązania tych problemów.

Dodatkowo, o czym wspominałam już wcześniej, po seansie następowała znaczna poprawa samopoczucia i ożywienie. Podczas badań zaobserwowałam, że aparatura akustyczno-wibracyjna Musica Medica nie tylko wpływa na funkcje umysłowe dzieci, ale też – na ich zachowanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.