Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

NIECO REFLEKSJI NAD WSPÓŁCZESNĄ TEORIĄ OSOBOWOŚCI

Co można by powiedzieć o przyszłym rozwoju teorii osobowości? Czy są jakieś ważne właściwości, których brak obecnym teoriom, a więc należałoby je nimi uzupełnić? Czy niedociągnięcia w teoretycznym sposobie podejścia większości psychologów są możliwe do wykrycia? Czy są zagadnienia, których znaczenie obecnie wzrasta i które wskazują drogę do prawdopodobnego przyszłego postępu? Wydaje się nam, że są, aczkolwiek trzeba przyznać, iż nie wszyscy psychologowie (lub może nawet nie większość) zgodziliby się z nami co do ścisłego ich określenia.

Jesteśmy przekonani, że dziedzina osobowości odniosłaby ogromne korzyści, gdyby psychologowie pogłębili swą wiedzę na temat charakteru i funkcji sformułowań teoretycznych. Aczkolwiek jest wiele aspektów tego pożądanego pogłębienia wiedzy, najważniejszy chyba z nich polega na zrozumieniu podstawowej roli teorii, jaką jest generowanie czy inspirowanie badań. Psychologowie powinni odrzucić myśl, że wywiązali się ze swych obowiązków, jeśli przedstawili sformułowanie teoretyczne, które bierze pod uwagę lub organizuje to, co już jest wiadome w danym obszarze empirycznym. Jeśli teoria nie daje nic więcej poza organizowaniem znanych faktów, to równie dobrze moglibyśmy pozostać na poziomie opisu i zrezygnować z teoretyzowania. Chodzi po prostu o to, że teorie należy oceniać w kategoriach ich zdolności generowania nowych badań. Psychologowie powinni także przejawiać większą chęć zaakceptowania faktu, że założenia dotyczące zachowania, które nie pociągają za sobą konkretnych konsekwencji w odniesieniu do rodzaju wysuwanych przewidywań lub typu gromadzonych danych, są bezwartościowe i oznaczają stratę czasu, wysiłku i papieru. Niech teoretycy skupiają swą uwagę na sformułowaniach, które pozostają w jakimś istotnym związku z zadaniem, jakie stoi przed nami – badaniem zachowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.