Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Neal F. Miller i jego praca – ciąg dalszy

Uznanie, jakie wzbudzały jego prace, znalazło odbicie w przyznanych mu zaszczytach, takich jak członkostwo prestiżowej Narodowej Akademii Nauk (National Academy of Science), wybór na przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association, 1959), otrzymanie Medalu Warrena od Towarzystwa Psychologów Eksperymentalnych (Society of Experimental Psychologists, 1957) oraz Prezydenckiego Medalu Nauki (Presidents Medal of Science, 1965), wyróżnienia, którym oprócz niego może się poszczycić tylko dwóch innych reprezentantów nauk behawioralnych.

W 1939 roku kilku wybitnych badaczy z Instytutu Stosunków Międzyludzkich, wśród których byli Dollard i Miller, opublikowało monografię zatytułowaną Frustration and aggression (1939 – Frustracja i agresja). Ta interesująca praca była jednym z pierwszych przykładów tego rodzaju zastosowań teorii S – R, jakimi zajmujemy się w niniejszym rozdziale. Autorzy podjęli próbę przeprowadzenia analizy frustracji i jej następstw w kategoriach pojęć S – R. W monografii tej formułują w systematyczny sposób swe stanowisko oraz przedstawiają znaczną liczbę nowych badań oraz przewidywań dotyczących zjawisk, które dopiero należałoby poddać obserwacji. Praca ta nie tylko jest przykładem integracji pojęć S – R, koncepcji psychoanalitycznej i danych antropologicznych, lecz także świadczy o płodności takiego połączenia: inspirowała też wiele podobnych badań empirycznych. Miller i Dollard napisali wspólnie dwie książki, stanowiące próbę zastosowania uproszczonej wersji teorii Hulla w odniesieniu do problemów psychologii społecznej – Social learning and imitation (1941 – Społeczne uczenie się i naśladowanie) oraz problemów psychologii klinicznej i psychologii osobowości – Personality and psychotherapy (1950: wyd. poi. Osobowość i psychoterapia, 1969). Treść tych książek, a zwłaszcza drugiej z nich, posłuży nam do przedstawienia sposobu podejścia przyjętego przez Dollarda i Millera.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.