Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Nauczanie, które pomaga w uczeniu się łańcuchów

Michaś jest w lepszej sytuacji niż niektórzy inni uczniowie. Rozumie on (wiedza, poziom zrozumienia) główne pojęcia, które wchodzą w grę przy sprowadzaniu ułamków właściwych do najprostszej postaci, lecz musi: 1) nauczyć się – lub nauczyć się ponownie – odpowiednich łańcuchów ruchowych (wymienionych powyżej), które umożliwią mu dokładne i systematyczne rejestrowanie w formie pisemnej szczegółów swego rozumowania oraz 2) nauczyć się ćwiczyć łańcuchy słowne 2:2 = 1, 4:2 = 2,… … 144: 12 = 12.

Gdy pomagamy Michasiowi uczyć się, możemy zastosować wiele reguł psychologicznych. Niektóre z nich poznaliśmy już poprzednio, lecz nie- 166 które są nowe i dowiemy się o nich więcej w dalszych rozdziałach. Po- nieważ tak wieiu rzeczy uczymy się obserwując innych, trzeba zadbać o to, żebyśmy widzieli nie tylko rzeczy oczywiste – żebyśmy dostrzegali przyczyny tego, co zachodzi w sytuacjach dydaktycznych.

Na początku następnego podrozdziału zapoznasz się z zastosowaniem reguły Guthrie’go, zgodnie z którą należy postarać się, aby wszystkie ogniwa łańcucha były odpowiednio powiązane między sobą, a następnie ćwiczyć je po kolei, od początku do końca. Jeśli łańcuch został zerwany, tzn. uczeń nie może przypomnieć sobie właściwej reakcji, należy mu ją podać, a następnie kazać powtórzyć cały łańcuch wraz z tym poprawionym ogniwem, właściwie umiejscowionym i odtworzonym.

Nieco później znów będziemy mieli do czynienia z ćwiczeniem całościo- wo-częściowym czyli progresywno-częściowym. Jednakże zostaną w nim uwzględnione cztery „nowe” elementy. Po pierwsze, zwróć uwagę na to, że Michał będzie ćwiczył najpierw te działania, których prawdopodobnie nauczy się najszybciej. Dzięki temu są duże szanse, że na początku posiedzenia uczenie się przyniesie sukces, a sukces stanowi wzmocnienie dla zachowania, polegającego na skupieniu uwagi na zadaniu: uczeń prawdopodobnie będzie się starał nadal. Przypomnij sobie kopeksjonistyczne „prawo”: „Unikamy tego, co uważamy za przykre, robimy nadal to, co przynosi nagrody”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.