Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

NATURA A WYCHOWANIE CZ. II

Obecnie panuje powszechna zgoda co do tego, że zarówno natura, jak i wychowanie przyczyniają się do rozwoju jednostki. Ostatnie badania w naukach o życiu uświadomiły wszystkim, że biologia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się istoty ludzkiej. Niedawno biolodzy wyodrębnili gen, który może być przyczyną choroby alkoholowej. Jednak nie wszyscy ludzie posiadający ów szczególny gen zostają alkoholikami, co wynika w dużej mierze z ich otoczenia społecznego i społecznego doświadczenia.

Większość współczesnych badaczy w naukach społecznych przyznaje, że zarówno dziedziczność, jak i środowisko mają wpływ na kształtowanie się tożsamości i zachowań danej osoby. Kolejnymi dowodami potwierdzającymi ten pogląd są ostatnie badania nad identycznymi bliźniakami (bliźniakami o identycznym materiale genetycznym). Badania te wykazały, że identyczne bliźniaki – mimo wspólnego materiału genetycznego – nie mają identycznych osobowości. Ich zachowania społeczne również są inne. Sama dziedziczność genetyczna nie może zatem wyczerpująco wyjaśniać takich czy innych form ludzkiego zachowania. Identyczne bliźniaki wykazują jednak więcej podobieństw niż bliźniaki pokrewne (bliźniaki, które dzielą tylko część materiału genetycznego) i o wiele więcej podobieństw niż rodzeństwo niebliźniacze. Wynika z tego, że czynnik dziedziczności genetycznej odgrywa pewną rolę w ludzkim rozwoju. Prawdziwa eksplozja wiedzy biologicznej, szczególnie w zakresie badań genetycznych, z pewnością przyczyni się do dogłębnego poznania zależności między naturą a wychowaniem: zależności, dzięki którym jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.