Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Metodologia badań procesu starzenia się

Starzenie się jest procesem zawiłym i skomplikowanym: ryzykowne jest przeto operowanie nie dość precyzyjnymi twierdzeniami i nieuzasadnionymi poglądami. Podaję je jednak w tej książce bądź dlatego, żeby uprościć sposób przedstawienia materiału, bądź też dlatego, żeby nie wywołać wrażenia, iż badania doprowadziły do stwierdzeń ostatecznych. Ścisłe wyniki liczbowe podawane są rzadko. Nie brak ich wprawdzie, lecz są one prawdziwe jedynie dla badanej próbki i określonych warunków eksperymentu. Tracą zatem wartość, jeśli nie towarzyszą im szczegółowe informacje.

Nie chcę upraszczać problemów lub rozpoczynać dyskusji nad metodologią badań procesu starzenia się (por: Aneks). Muszę jednak uprzedzić Czytelnika, że badacze bynajmniej nie są jednomyślni w swych poglądach. Wiele z podawanych informacji ma prowizoryczny charakter i późniejsze badania mogą zweryfikować nasze aktualne stwierdzenia. Naukowcy uczą się uwzględniać szybkie zmiany w zasobie wiedzy, jeśli zatem czytelnik pragnie rozumieć stan badań naukowych nad procesem starzenia się, musi także nauczyć się, że istnieją pewne praktyczne ograniczenia badań. Na przykład, źródła statystyczne nie zawsze są wiaro- godne, a nawet wiarogodne dane mogą być rozmaicie interpretowane: uogólnienia dokonywane na podstawie badań eksperymentalnych nie zawsze są uzasadnione, a same techniki badawcze nie zawsze właściwe: badania posługujące się metodą przekrojową (porównywanie ludzi w różnym wieku) są czasem zakłócone przez zmiany warunków historycznych: badania posługujące się metodami podłużnymi (badanie tych samych osobników kilkakrotnie w odstępie kilku lat) są utrudnione wskutek wypadków śmierci lub zmian w zachowaniu się ludzi. Z tych i innych powodów starałem się unikać dogmatycznych stwierdzeń. Bardziej optymistycznie nastawieni czytelnicy mogą dojść do wniosku, że negatywne Skutki starości są mniejsze niż to sugerują wyniki badań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.