Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Metoda par skojarzeń

Duża ilość informacji, jaką można uzyskać za pomocą tej metody, decyduje o szerokim zastosowaniu jej w badaniach. W porównaniu z innymi metodami dotyczącymi reprodukcji, metoda antycypacji wyróżnia się tym, że umożliwia wgląd w przebieg procesu uczenia się przez powtarzanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadaje się ona szczególnie do uczenia się materiału seryjnego, a badania z zastosowaniem tej metody przeprowadzane są zazwyczaj w warunkach różniących się od warunków, w jakich dokonuje się zapamiętywanie w sytuacjach życia codziennego.

Inną odmianą metody uczenia się przez powtarzanie jest metoda par skojarzeń. Metoda par skojarzeń. Ma ona również odległe tradycje i jej początki sięgają końca ubiegłego stulecia. Metoda ta stosowana bywa wówczas, gdy materiał, którego trzeba się nauczyć, składa się z par elementów, a przedmiotem badania są związki między elementami wewnątrz każdej pary. Metoda ta przypomina uczenie się słów obcych, gdy każdemu słowu jednego języka przyporządkowane jest słowo z innego języka. Materiałem do wyuczenia się niekoniecznie jednak muszą być słowa. Osoba badana uczy się reagować jednym elementem pary na element drugi. W celu zredukowania możliwości .tworzenia się związków między elementami różnych par na zasadzie ich bezpośredniego sąsiedztwa, zmienia się w kolejnych ekspozycjach porządek par, tak aby był on przypadkowy. Wyniki przedstawia się – zależnie od szczegółowego celu badania – w sposób różnorodny, w postaci liczby ekspozycji niezbędnych do osiągnięcia kryterium, liczby zapamiętanych członów po określonej liczbie ekspozycji itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.