Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Metoda oszczędności

Metoda ta pozwala na pomiar zapamiętywania materiału, który był już uprzednio wyuczony, ale uległ zapomnieniu. Materiał może być bardzo różnorodny. Osoba badana uczy się go do uzyskania określonego kryterium, po czym następuje przerwa, w czasie której materiał nie jest powtarzany. Po przerwie określonej długości, osoba badana uczy się ponownie tego samego materiału aż do osiągnięcia tego samego kryterium. Wskaźnikiem, zarówno w uczeniu się początkowym, jak i w uczeniu się powtórnym, może być czas lub liczba powtórzeń. Oblicza się różnicę między wskaźnikiem uzyskanym w uczeniu się początkowym i powtórnym i wynik przedstawia w postaci liczby obrazującej, ile procent „zaoszczędzono” przy powtórnym uczeniu się materiału w zestawieniu z uczeniem początkowym. Obliczenia dokonuje się według wzoru:

Metoda oszczędności pozwala niejednokrotnie na stwierdzenie, że w pamięci przechowało się coś, czego nie daje się ujawnić w przypadku stosowania innych metod badania. Nierzadko bowiem po upływie pewnego czasu osoba badana nie potrafi odtworzyć prawidłowo ani jednego elementu uprzednio wyuczonego materiału, a przy uczeniu się powtórnym okazuje się, że nie wszystko uległo zapomnieniu. Do ponownego wyuczenia się potrzeba mniej powtórzeń niż za pierwszym razem.

Niekiedy, gdy istnieją ku temu specjalne powody, nie porównuje się powtórnego uczenia się tego samego materiału z uczeniem się początkowym, lecz z uczeniem się innego, równoważnego materiału. Tak postępuje się przede wszystkim w tych przypadkach, gdy drugi pomiar przeprowadzany jest w zmienionych warunkach i z tych względów nie może być porównywany z pierwszym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.