Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Metoda Montessori – dalszy opis

Obiektywne badanie normalnego, naturalnego rozwoju od chwili urodzenia oraz umiejętna obserwacja swobodnie funkcjonującego dziecka przy pracy w „laboratorium uczenia się” doprowadzą do powstania „nauki o opiece nad dzieckiem” i naukowej pedagogiki – dyscyplin, które przyczynią się do pojawienia się doskonałych istot ludzkich, „nowej ludzkości”, będącej w stanie panować nad nowym środowiskiem.

Dorosły musi troszczyć się przede wszystkim o stworzenie wszelkich zdrowych warunków wstępnych umożliwiających realizację potencjału dziecka, wspierając pośrednio jego wewnętrzne dążenia ku samorealizacji i okazując – poprzez respektowanie jego praw – wiarę w „dziecko jako przyszłego dorosłego”.

Nauczyciel w systemie Montessori („kierujący”), przygotowany pod względem „ducha i umiejętności”, jest bacznym obserwatorem. Jest on wzorem najwyższych wartości, chroni proces uczenia się, skutecznie porozumiewa się z dzieckiem i w sposób twórczy planuje jego rozwój.

„Nowy człowiek” potrafi pogodzić medytację z działaniem oraz indywidualne doskonalenie się z dbałością o dobro wspólne. Jego misja jest trojakiego rodzaju – ma wiedzieć, kochać i służyć.

Czytając te 12 punktów zauważyłeś zapewne, że metoda Montessori zawiera w sobie wiele koncepcji, o których mówiliśmy w tej książce już wcześniej. Wykorzystuje ona brunerowskie koncepcje programu w formie spirali (p. 2) oraz uczenia się przez odkrywanie, idee Piageta dotyczące aktywności i doświadczeń konkretnych (p. 4), stadiów rozwoju sekwencyjnego (p. 1.), okresów wrażliwości (p. 7.), rytmu, równowagi i uporządkowania (p. 8.): koncepcje Piageta, Deweya. Maslowa, Rogersa i Brunera, skinnerowskie poglądy na definicję nauczania oraz na to, co składa się na nauczanie zindywidualizowane (p. 2., 6. i 11.): podstawowe idee Gagne’a. Carolla i Blooma leżące u podstaw sekwencyjnych, hierarchicznie zorganizowanych ciągów zadań z zakresu uczenia się, prowadzących do opanowania samego siebie i materiału (p. 2., 3., 4., 6.): i wreszcie, poglądy Deweya dotyczące uczenia się poprzez działanie, postępującej organizacji treści przedmiotowych oraz wolności pojawiającej się wraz z umiejętnością kierowania sobą (p. 4., 5. i 11.).

W tabeli 12-2 podano również zestawienie cech tradycyjnego podejścia do nauczania i metody Montessori. Opracował je Eugene Haggerty z Gateway Montessori School w San Francisco (Orem, 1971).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.