Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Co lepsze, metoda odkryć czy metoda przyswajania ze zrozumieniem?

Zagadnienie to budzi, jak wiadomo, liczne kontrowersje. Wysuwa się np. argument, że uczenie się poprzez dokonywanie odkryć jest „aktywne”, gdy tymczasem uczenie się recepcyjne – „pasywne”. Zwolennicy tego punktu widzenia uważają, że uczniowie posługujący się metodą odkryć aktywnie i ze zrozumieniem ćwiczą to, czego się uczą. Ci natomiast, którzy posługują się metodą recepcyjną, ich zdaniem, nie tyle ćwiczą, co biernie i mechanicznie wchłaniają to, czego się uczą. Można by stąd wnosić, że metoda odkryć bardziej niż metoda recepcyjna sprzyja wystąpieniu transferu. Czytelnik domyśla się jednak, że nie wszyscy się z tym zgodzą. Przyjrzyjmy się stanowisku, jakie w tym sporze prezentuje David-Ausubel (1963). Sądzi on, że metoda rozumowo-odkrywcza może dać lepsze wyniki w zakresie uczenia się, przechowania w pamięci i transferu niż metoda rozu- mowo-recepcyjna. Nie jest jednak rzeczą ani konieczną, ani pożądaną, by proces dydaktyczny zaaranżowany był w taki sposób, żeby uczniowie sami odkrywali wszystko, czego się uczą. Byłoby to po prostu zbyt czasochłonne. Poza tym uczenie się metodą recepcyjną może przebiegać ze zrozumieniem. Ausubel (1969) zwraca uwagę, że przy metodzie rozumowo-recep- cyjnej uczeń aktywnie kojarzy treść (znaczenie) nowych łańcuchów, pojęć itd. z odpowiednimi elementami tego, czego wyuczył się wcześniej. Uczenie się przebiega ze zrozumieniem pod warunkiem, że uczeń „ma nastawienie” na wiązanie opanowywanego materiału z istniejącą strukturą poznawczą i że materiał ten jest potencjalnie sensowny, tzn. logicznie zborny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.