Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Lęk jako produkt społeczny

Jednakże wszyscy ci teoretycy zapatrywali się optymistycznie na możliwość zmian społecznych i każdy z nich na swój sposób starał się wprowadzić fundamentalne zmiany w strukturze społeczeństwa. Adler popierał socjaldemokrację, zabiegał o lepsze szkoły, zakładał ośrodki poradnictwa dziecięcego, domagał się zmiany sposobu traktowania przestępców i wygłaszał wiele odczytów poświęconych problemom społecznym i sposobom ich rozwiązywania. Fromm i Horney w swych dziełach i wykładach wskazywali drogę do lepszego społeczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza Fromma, który wymienił niektóre z podstawowych reform, jakie trzeba przeprowadzić, aby osiągnąć zdrowe społeczeństwo. Sullivan w ostatnim okresie swego życia był czynnie zaangażowany w działalność zmierzającą do ulepszenia społeczeństwa, poprzez współpracę międzynarodową. Wszyscy czworo w swej pracy zawodowej jako psychoterapeuci mieli rozległe doświadczenia z ofiarami niedoskonałego porządku społecznego: dlatego też występując w roli krytyków i reformatorów mogli opierać się na osobistej wiedzy i doświadczeniu.

Inne założenie przyjmowane przez te wszystkie teorie głosi, że lęk jest produktem społecznym. Ludzie nie są z natury „istotami lękającymi się”. Czynią ich takimi warunki, w jakich żyją, widmo bezrobocia, nietolerancja i niesprawiedliwość, groźba wojny, wrogo nastawieni rodzice. Usuńmy te warunki, powiadają nasi teoretycy, a wyschną źródła, z których sączy się lęk. Ludzie nie są też z natury destruktywni, jak sądził Freud. Mogą oni stać się destruktywni, gdy ich podstawowe potrzeby są sfrustrowane, lecz nawet w warunkach frustracji można przyjąć inny sposób postępowania, taki jak uległość lub wycofanie się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.