Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Kryterium trwałości zmian

Na ogół zakres pojęcia uczenie się ogranicza się do tych zmian, które następują w wyniku indywidualnego doświadczenia osobnika. A więc zmiany rozwojowe polegające na dojrzewaniu i degeneracji, dokonujące się w dużej mierze niezależnie od indywidualnego doświadczenia, nie są traktowane jako efekty uczenia się. Jeżeli wszystkie zmiany w zachowaniu osobnika podzielimy dychotomicznie na powstałe w wyniku indywidualnego doświadczenia i na te, które w ten sposób nie powstały, to o uczeniu się wolno nam wnioskować tylko na podstawie zmian kategorii pierwszej.

Powstaje pytanie, czy wszystkie zmiany tej kategorii uprawniają do stwierdzeń o uczeniu się. Konieczne okazują się dalsze ograniczenia. O uczeniu się autorzy mówią zazwyczaj wtedy, gdy zachodzące zmiany są trwałe, podczas gdy wielu zmian nietrwałych nie kwalifikuje się w ten sposób. Niektórzy autorzy podkreślają czynnik trwałości specjalnie silnie (Dethier i Stellar, 1966). Gdybyśmy więc podzielili znów dychotomicznie zmiany powstałe w wyniku indywidualnego doświadczenia na trwałe i nietrwałe, to zgodnie z tym, co powiedzieliśmy wyżej, tylko pierwsza kategoria zmian uprawniałaby nas do wnioskowania o uczeniu się.

Kryterium trwałości zmian trudno jest jednak stosować w praktyce. Nierzadko zmiany utrzymujące się w ciągu długiego czasu ulegają później zanikowi. Jak długo musi utrzymywać się zmiana, aby można uznać ją za trwałą? Pytanie to pozostaje – jak dotychczas – bez odpowiedzi. uczenia się na poziomie zwierząt przytacza się często eksperyment z szympansem, którego zachowanie polegało na łączeniu dwu kijów, gdy jeden jest zbyt krótki, w celu przyciągnięcia owocu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.