Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Konieczność oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi

Istnieją liczne dowody na to, że w krajach rozwija jących się pod względem gospodarczym otrzymani odpowiedniego świadectwa z pracy oraz niezbędne okresowej pomocy finansowej umożliwia wszystki robotnikom znalezienie nowego zatrudnienia. Mimo t jednak ludzie po sześćdziesiątce są w trudnej sytuacji W poszczególnych przypadkach występują różne kom plikacje, których przyczyną jest pogorszenie stan zdrowia, utrata zdolności do pracy, obowiązki rodzin ne, ograniczone możliwości nowego zatrudnienia, własne projekty życiowe człowieka, ryzyko, jakie gotów jest podjąć itp.

Konieczność oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, a także względy polityczne wymagają znalezienia takich rozwiązań, aby wypłacane renty zapewniały sprawiedliwe i słuszne traktowanie każdego członka społeczeństwa. Wypłacanie rent zgodnych z potrzebami poszczególnych ludzi może z jednej strony ujemnie wpływać na motywację tych, którzy są jeszcze zdolni do pracy i zarobkowania, z drugiej zaś może powodować zbyt duże upośledzenie tych, którzy tę zdolność już utracili. Jednym z rozwiązań byłoby zapewnienie dodatkowych zasiłków dla emerytów oraz bezrobotnych, aby przeciwdziałać zbyt dużemu obniżeniu ich poziomu życia. Wiele firm i instytucji ubezpieczeniowych posiada środki na dodatkowe wypłaty i renty. Krajowy Urząd Pomocy i organizacje charytatywne zapewniają zasiłki, jednak nie rozwiązują one podstawowych kwestii zabezpieczenia ludzi starych. Polityka podatkowa może przynieść właściwe długofalowe rozwiązania, ale część trudności wynika z błędów w prognozach ekonomicznych i demograficznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.