Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Konflikt wbudowany w naturę ludzką

Podczas gdy osoba normalna może rozwiązywać te konflikty przez zintegrowanie tych trzech orientacji, ponieważ nie wykluczają się one wzajemnie, osoba neurotyczna ze względu na cechujący ją silniejszy lęk podstawowy musi stosować rozwiązania irracjonalne i sztuczne. Świadomie uznaje ona tylko jedną z tych tendencji, a neguje czy wypiera pozostałe. Może też tworzyć wyidealizowany obraz siebie samej, w którym te przeciwstawne tendencje znikają, aczkolwiek w rzeczywistości bynajmniej nie przestają istnieć. W swej późniejszej książce Homey (1959) omawia znacznie obszerniej niekorzystne następstwa ukształtowania nierealistycznej koncepcji samego siebie i prób dorównania w życiu temu wyidealizowanemu obrazowi. Poszukiwanie sławy, uczucia pogardy do samego siebie, chorobliwa zależność od innych ludzi oraz samoponiżanie się – oto niektóre niezdrowe i destrukcyjne zjawiska wynikające z wyidealizowanego obrazu swego ja. Trzecie rozwiązanie stosowane przez osobę neurotyczną w odniesieniu do konfliktów wewnętrznych polega na ich ekstemalizacji. Osoba taka zdaje się mówić: „Nie chcę wykorzystywać innych ludzi, to oni chcą wykorzystywać mnie”. Rozwiązanie to stwarza konflikty między daną osobą a światem zewnętrznym.

Wszystkie te konflikty są do uniknięcia lub można je łatwiej rozwiązać, jeśli dziecko wychowuje się w domu, w którym znajduje poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, miłość, szacunek, tolerancję i serdeczność. Oznacza to, że Homey – w przeciwieństwie do

Freuda i Junga – nie sądzi, iż konflikt jest wbudowany w naturę ludzką i z tego powodu nieunikniony. Konflikt wynika z warunków społecznych. „Neurotykiem prawdopodobnie stanie się ten, kto przeżywał zdeterminowane kulturowo trudności w intensywnej postaci, przeważnie w formie doświadczeń okresu dzieciństwa” (1937, s. 290).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.