Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Konflikt między potrzebą bezpieczeństwa a potrzebą wolności

Życie Willie’ego jest dobitnym przykładem konfliktu wewnętrznego, konfliktu między dwiema dy- wergencyjnymi siłami, między dążeniem do osiągnięć a poszukiwaniem przyjaźni i miłości. Według psychoanalityków tego rodzaju konflikty są nie tyle wyjątkiem, co regułą w życiu człowieka. Z zasady popędy, które człowiek chce zaspokoić, są ze sobą sprzeczne. Jako ilustrację można by wymienić konflikty między bezpieczeństwem osobistym a niezależnością, między rywalizacją a współpracą, afiliacją a dążeniem do osiągnięć osobistych. Losy człowieka w dużej mierze zależą od umiejętności rozwiązywania tego rodzaju konfliktów motywacyjnych.

Szczególne znaczenie przypisują współcześni psychoanalitycy konfliktowi między potrzebą bezpieczeństwa a potrzebą wolności. Pierwsza z nich polega na unikaniu zagrożeń i poszukiwania oparcia w innych ludziach. Brak zdarzeń niebezpiecznych, redukcja ryzyka i niepewności, stabilizacja ekonomiczna, ubezpieczenia społeczne czy trwały pokój dają człowiekowi poczucie bezpieczeństwa.

Zaspokojenie tej potrzeby nierzadko wiąże się z utratą autonomii i wolności. „Dążąc do bezpieczeń- stwa” ludzie „uciekają od wolności”. Dziecko czuje się całkowicie bezpieczne w dobrej rodzinie: matka zaspokaja jego głód, ochrania przed zagrożeniami fizycznymi, zapewnia opiekę w czasie choroby. W takiej sytuacji dziecko traci całkowicie niezależność i autonomię: nie potrafi dokonywać samodzielnego wyboru. Nawet gdy osiągnie wiek dojrzewania, ciągle zachowuje się jak dziecko. Podobnie ludzie poddają się wielkim autorytetom, politykom czy organizacjom, które zapewniają im całkowite bezpieczeństwo, ale odbierają wolność i niezależność działania. Wolność jest czekiem, który człowiek płaci za pewność jutra.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.