Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

HARRY STACK SULLIVAN

Harry Stack Sullivan był twórcą nowego stanowiska teoretycznego, znanego jako interpersonalna teoria psychiatrii. Jej podstawowe z punktu widzenia teorii osobowości twierdzenie głosi, że osobowość jest „względnie trwałym układem powtarzających się sytuacji interpersonalnych, charakterystycznych dla życia danego człowieka” (1953, s. 111). Osobowość jest bytem hipotetycznym, którego nie można oddzielić od sytuacji interpersonalnych, a zachowanie interpersonalne to wszystko, co możemy obserwować jako osobowość. Sullivan jest więc przekonany, że nie należy mówić o jednostce jako o przedmiocie badań, ponieważ jednostka nie istnieje i nie może istnieć w oderwaniu od swych stosunków z innymi ludźmi. Niemowlę od pierwszego dnia życia jest częścią sytuacji interpersonalnej, a przez resztę życia pozostaje członkiem „pola społecznego” {social field). Nawet pustelnik, który wyrzekł się społeczeństwa, zabiera ze sobą do puszczy wspomnienia o swych dawnych osobistych związkach, wpływających nadal na jego sposób myślenia i postępowania.

Aczkolwiek Sullivan nie neguje doniosłej roli dziedziczności i dojrzewania w kształtowaniu organizmu, to jednak sądzi, że to, co specyficznie ludzkie, jest wytworem interakcji społecznych. Ponadto doświadczenia interpersonalne danej osoby mogą modyfikować i istotnie modyfikują jej czysto fizjologiczne funkcje, wskutek czego nawet organizm traci swój status bytu biologicznego i staje się organizmem społecznym z własnym „uspołecznionym” {socialized) sposobem oddychania, trawienia, wydalania, krążenia itd.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.