Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Eksperyment Thuna

Na podstawie analizy statystycznej danych stwierdzono, że podobnie jak w eksperymencie Thuna, wyniki uczenia się serii zależały od ilości serii już opanowanych w danym dniu, oraz od liczby dni, w których osoby badane uczestniczyły w eksperymencie. W każdym dniu serii I uczono się wolniej niż każdej serii następnej, natomiast serii I każdego następnego dnia uczono się szybciej niż serii I poprzedniego dnia, wolniej zaś niż serii III poprzedniego dnia.

Pogorszenie się wyników przy uczeniu się w serii Vkażdego następnego dnia w stosunku do serii III poprzedniego dnia trudno tłumaczyć „zapominaniem” transferu w zakresie „uczenia się, jak się uczyć”, gdyż tego rodzaju wprawa nie ulega zapomnieniu w miarę upływu czasu (Ellis – Burnstein, 1960 i wielu innych). Wyniki uzyskane zdają się więc wskazywać, że poprawa wyników obserwowana przy uczeniu się kolejnych serii jest wynikiem nie tylko transferu w „uczeniu się uczenia”, lecz i jeszcze co najmniej jednego zjawiska, które z dnia na dzień znika. Zjawiskiem tym nie jest prawdopodobnie pozytywny transfer specyficzny, gdyż warunki omawianego eksperymentu raczej uniemożliwiały tego rodzaju transfer, lecz „rozgrzewka”.

Znikoma trwałość efektów „rozgrzewki” w przeciwieństwie do trwałości efektów innych rodzajów transferu jest według niektórych autorów argumentem przemawiającym za traktowaniem „rozgrzewki” jako odrębnego rodzaju transferu – transferu nastawień.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.