Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA – PROBLEM

Wydaje się, że krytykowanie i obwinianie instytucji i organizacji jest ulubionym zajęciem Amerykanów. Przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu badania szkolnictwa amerykańskiego wykazały jednak istnienie wielu problemów. W 1983 r., Narodowy Komitet do Spraw Poziomu Szkolnictwa w raporcie Zagrożone społeczeństwo wskazał na „wzrost mierności” w amerykańskich szkołach. Późniejszy raport na temat szkół w dużych miastach, sporządzony przez Fundację Carnegie na Rzecz Postępu w Nauczaniu (1988), pokazał, że poziom edukacji w tych szkołach jest niezadowalający.

Jedną z podstaw tak negatywnej oceny szkolnictwa amerykańskiego jest spadek wyników uzyskiwanych w znormalizowanych testach i wzrost analfabetyzmu funkcjonalnego (wtórnego), czyli brak niezbędnej w codziennym życiu umiejętności czytania i pisania. O analfabetyzmie funkcjonalnym świadczą również duże sumy przeznaczane przez wojsko i niektóre firmy na przygotowanie rekrutów czy nowo zatrudnionych do wykonywania podstawowych czynności w pracy. Porównanie osiągnięć szkolnych młodzieży w różnych krajach wskazuje, że amerykańscy uczniowie pozostają w tyle za rówieśnikami innych narodowości niemal we wszystkich przedmiotach, szczególnie w naukach ścisłych, matematyce i geografii.

Po dokonaniu szczegółowej analizy amerykańskich szkół Coleman (Cole- man i inni, 1966) stwierdził, że mają one bardzo mały wpływ na osiągnięcia uczniów. Czynnikiem znacznie ważniejszym jest, według niego, pochodzenie społeczne. Pogląd ten podziela Jencks (Jencks i in., 1972), który uważa, że nierówności społeczne sa ważniejsze niż to, co dzieje się w szkołach. Z takim podejściem nie zgadza się jednak Rutter (Rutter i in., 1979), który badał śródmiejskie szkoły średnie w Londynie, oraz Winn (1981), który zajmował się szkołami w Stanach Zjednoczonych.

Te dwa poglądy niekoniecznie są sprzeczne. Biorąc pod uwagę te opinie, można stwierdzić, że zarówno szkoła, jak i środowisko społeczne poza nią wpływają na jakość kształcenia. W swojej późniejszej pracy Coleman (Coleman, Hoffer i Kilgore, 1982) wykazuje, że szkoły mogą jednak wpływać na osiągnięcia szkolne uczniów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.