Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

E. Franus i jego praca – kontynuacja

W miarę zapoznawania się z poszczególnymi bodźcami, z całym najbliższym, otoczeniem, liczba reakcji negatywnych w zachowaniu dziecka maleje. Tak np. lęk przed osobami obcymi nie zanika, lecz „ulega korekturze doświadczenia”: dziecko, poznając wraz z wiekiem coraz więcej ludzi, nie przejawia już strachu na ich widok, jakkolwiek zachowuje pewną ostrożność albo też ujawnia niepokój lub onieśmielenie. Niepokój ten, a nawet wyraźne reakcje lękowe zdradzają także niemowlęta na zmianę wyglądu zewnętrznego osób znanych. Tabela 12 przedstawia wyniki eksperymentu Franusa (1955, 1962), który badał, jak zachowują się dzieci w pierwszym r.ż. w kontakcie z osobą zamaskowaną.

Jak widzimy, najmłodsze niemowlęta nie rozpoznają zmian w wyglądzie dorosłego. U starszych niemowląt spotykamy reakcje wyraźnie zróżnicowane, przy czym w IV kwartale wzrasta wyraźnie procent reakcji badawczych, słabnie zaś lęk i strach..

E. Franus (1959) przeprowadził również interesujące badania na temat rozwoju reakcji gniewu u małych dzieci. Autor stwierdził, że do najwcześniejszych reakcji gniewu, które możemy zaobserwować już u niemowląt w pierwszym mies.ż., należą reakcje wywołane skrępowaniem kończyn lub całego ciała. Począwszy od drugiej połowy wieku niemowlęcego, wzrasta wyraźnie dążenie dziecka do zdobywania przedmiotów będących w zasięgu jego recepcji zmysłowej. Ponieważ jednak nie wszystkie przedmioty są osiągalne, dziecko reaguje gniewem na trudności w ich zdobyciu. Powodem gniewu dziecka może być również, jak to podkreśla Franus, utrata przedmiotu już posiadanego, spowodowana zarówno własną niezręcznością, jak i jakąś sytuacją społeczną, kiedy to pożądany przedmiot został dziecku odebrany bądź przez człowieka dorosłego, bądź przez inne dziecko. Na natężenie -wybuchów gniewu wpływa wybitnie stopień zainteresowania przedmiotem. Autor akcentuje też ciekawy fakt, że dziecko łatwiej godzi się z utratą przedmiotu, jeśli zabrała go osoba obca, trudniej zaś, gdy zrobiła to osoba bliska.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.