Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Dźwięk ludzkiego głosu

Tak na przykład po wytworzeniu odruchu warunkowego na dźwięk dzwonka uzyskuje się często również reakcję warunkową na słowo „dzwonek” (Elkonin, 1951). Słowo to w trakcie wytwarzania odruchu mogło nie być używane, w uprzednim doświadczeniu życiowym człowieka zostało jednak powiązane z dźwiękiem. Dzięki tego rodzaju powiązaniom słów z sygnałami bezpośrednimi oznaczanymi przez te słowa,- związek czasowy wytworzony W obrębie jednego układu sygnałów aktualizuje się również w obrębie układu drugiego. Reakcję wytworzoną tylko na bodziec bezpośredni lub tylko na bcdziec słowny uzyskuje się również przy działaniu odpowiednikiem bodźców z innego układu sygnałów, chociaż w warunkach eksperymentalnych nie był on przedtem stosowany. Zagadnieniom tym poświęcono wiele prac eksperymentalnych, stwierdzając w ich wyniku szereg interesujących prawidłowości (Kapustnik, 1930: Elkonin, 1951: Maruszewski, 1959: Pratusewicz, 1960: Dimitrijew, 1961: Denisowa, 1964).

Należy również podkreślić, że niezależnie od znaczenia słowa, sam dźwięk ludzkiego głosu zdaje się posiadać odrębne właściwości sygnalizacyjne u człowieka. W zestawieniu z innymi komponentami bodźca kompleksowego jest on czynnikiem specjalnie silnym (Szpaków, 1964).

Stosunkowo dobrze zostało zbadane – właściwe tylko człowiekowi – zjawisko generalizacji semantycznej. Zjawisko to związane ściśle z drugim układem sygnałów polega na uogólnianiu, jakie dokcnuje się w przypadku bodźców i reakcji słownych ze względu na ich znaczenie. U zwierzęcia możliwa jest generalizacja ze względu na podobieństwo dźwiękowe słów, u człowieka ponadto – ze względu na ich znaczenie, przy czym może wchodzić w grę nie tylko podobieństwo istniejące między słowami (synonimy, słowa bliskoznaczne, słowa należące do wspólnej kategorii, słowa oznaczające pojęcia nadrzędne i podrzędne, przeciwieństwa itd.). Badania z tego zakresu wskazują niewątpliwie na specyfikę uczenia się człowieka (Krasnogorski, 1954: Kurczówna, 1956, 1963: Tomaszewski, 1956: Hilgard i Marquis, 1968).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.