Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Dziedziczność zapewnia podstawy i ukierunkowanie rozwoju cz. II

Erikson i inni orędownicy ujęcia humanistycznego także byli zwolennikami idei wrodzonych systemów motywacyjnych. Właśnie te reguły działania genów mają dla nas, nauczycieli, ogromne znaczenie. Jak przekonamy się później, są one istotne ze względu na nasze rozumienie procesów rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego. Co ważniejsze, wynikają z nich stosunkowo bezpośrednie implikacje na użytek praktyki nauczania, jako że stanowią podstawę takich pojęć, jak stadia i okresy wrażliwości w przebiegu adaptacji rozwojowej żywych organizmów, w tym także u człowieka.

Doświadczenie a proaktywne i reaktywne właściwości genów Przyj- Proaktywne rżymy się obecnie bliżej proaktywnym i reaktywnym funkcjom działania działanie genów genów i zobaczymy, jak istotną rolę odgrywa doświadczenie w wytwarzaniu w,ąze s,ę z” wstępnie zaprogramowanych mechanizmów, zarówno w sensie ewolucyjnym, jak i z punktu widzenia rozwoju jednostki.-

Mechanizmy genetyczne odporne na wpływ środowiska (pozostając przy terminologii Tinbergena), odpowiedzialne za selektywność i wrażliwość, oprócz tego, że są zawczasu wbudowane, mają jeszcze przynajmniej dwie ogólne właściwości, które sprawiają, że są one istotne z punktu widzenia kształcenia. Po pierwsze – co wykazał Lorenz – na niższych poziomach ewolucji wstępnie zaprogramowana informacja przejawia się w postaci sztywnych, automatycznych zachowań, nie poddających się zbytnio wpływom doświadczenia. Jednakże na wyższych szczeblach ewolucji wzorce zachowań nie są już nawet w zbliżonym stopniu tak wyraźnie „dane”, czy też ustalone z chwilą narodzin organizmu.

Co więcej, w przypadku niższych organizmów zachowania adaptacyjne wyraźnie cechuje natychmiastowość reakcji zdominowanych przez potrzeby fizjologiczne. Te właściwości zachowania zwierząt niższych widoczne są także do pewnego stopnia w zachowaniach noworodków i małych dzieci. 115

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.