Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Dziecko i proces rzeczywistego kształtowania się życia grupy

W drugiej fazie młodszego wieku szkolnego dokonuje się proces rzeczywistego kształtowania się życia grupy. Dziecko staje się pełnoprawnym i świadomym członkiem zespołu klasowego, z jego regułami życia i tworzącymi się tradycjami. Uczestnicząc w przeżyciach wspólnych całej klasie i jednoczących ją, dziecko, stojące w kl. IV i V u progu dorastania, ma silne poczucie więzi ze swoją grupą i odczuwa swoją od niej zależność. Wzajemna solidarność może dotyczyć – zgodnie ze wspomnianymi wyżej zasadami tworzenia się grup dziecięcych’-spraw i postaw akceptowanych lub nie akceptowanych przez nauczyciela w oficjalnej strukturze i życiu klasy. Rozwój uczuć powoduje, iż w licznych wypadkach stają się one motywami dziecięcego działania. Pod wpływem silnych przeżyć: złości, rozdrażnienia, obrazy mogą wynikać i wynikają sytuacje, w których dziecko odrzuca już znane mu i częściowo przyswojone reguły postępowania w zespole i staje się agresywne w stosunku do kolegi, rzadko jednak na poziomie tego wieku w stosunku do nauczyciela, choć postawa wobec niego w końcu tego okresu ulega zmianie, stając się bardziej refleksyjną i często nawet krytyczną.

Chętnie podejmowaną i kształcącą w tym wieku formą aktywności dziecięcej są grupowe zabawy ruchowe z regułami gry. Współzawodnictwo, walka, ale i wzajemna pomoc, podział na „partie” walczące stwarza sposobności do wykazania się zręcznością, bystrością, wytrzymałością – niezmiennie pociąga dzieci i zaprawia do zespołowego działania. Współzawodnictwo, chętnie podejmowane przez dzieci w tym wieku, zaznacza się także w nauce i w uprawianych przez nie grach intelektualnych (Jakob- son, 1966, 1970).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.