Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Dzieci i Musica Medica

– Zaobserwowane zmiany w zachowaniu badanych dzieci to:

– zwiększona chęć przekazywania komunikatów w formie werbalnej:

– częściej są używane poprawne formy fleksyjne:

– postać foniczna poszczególnych wyrazów jest bardziej precyzyjna:

– poprawiła się wyrazistość niektórych głosek:

– zmniejszyła się liczba elizji na końcu wyrazów, które częściej są realizowane w całości:

– dzieci próbowały skupiać się bardziej na odbiorze kanałem słuchowym (ewentualnie słuchowo-wzrokowym) niż tylko wzrokowym:

– zwiększenie się słownictwa biernego:

– głoski częściej są realizowane poprawnie, ich postać foniczna częściej jest stała:

– zwiększona chęć współpracy z badającym i efektywność prowadzonych ćwiczeń:

– odprężenie:

– skupienie na zadaniach:

– chęć przekazywania swoich odczuć (dotyczących otaczającej rzeczywistości) w formie werbalnej:

– zwiększona wiara we własne możliwości.

Prowadzone badania wskazują, że pożądane efekty badań i pracy sur- dologopedycznej może przynieść dopiero ścisła współpraca muzykotera- peuty i specjalisty w zakresie surdologopedii. Zalecane byłoby prowadzenie wymienionych zajęć logopedycznych równocześnie z terapią akustyczno-wibracyjną Musica Medica.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.