Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

DLALEKTYKA KONFLIKTÓW

Popędy aktywizują i ukierunkowują ludzkie zachowanie: powodują, że jest ono działaniem celowym. Człowiek dąży do zaspokojenia popędów, do osiągnięcia gratyfikacji. Głodne dziecko poszukuje piersi matki. Jednostka o silnej potrzebie afiliacji dąży do nawiązania przyjaźni i stosunków towarzyskich. Młody polityk stara się osiągnąć wysokie stanowisko w hierarchii władzy. Zaspokojenie potrzeb usuwa napięcie i daje satysfakcję.

Nie jest ono jednak zbyt łatwe. Często człowiek nie może osiągnąć planowanych celów, ponieważ wyrastają przed nim przeszkody i trudności, których nie umie pokonać. Najważniejszą przyczyną udaremniania ludzkich dążeń jest konflikt. Dwie klasy konfliktów są godne uwagi. Do pierwszej z nich należą konflikty wewnętrzne, zwane również konfliktami motywacyjnymi. Powstają one wtedy, gdy w człowieku działają sprzeczne, dywergencyjne siły dynamiczne, gdy dąży on jednocześnie do osiągnięcia niezgodnych celów. Tak więc dziewczyna chce zawrzeć małżeństwo z chłopcem, którego kocha, ale jednocześnie boi się, że straci wolność osobistą i niezależność. Są to zatem konflikty między popędami.

Do drugiej kategorii należą konflikty zewnętrzne, które z reguły mają charakter interpersonalny: powstają one wtedy, gdy istnieje sprzeczność między dążeniami jednostki a celami innych ludzi. Świat jest pełen tego rodzaju konfliktów. Jako przykład można wymienić sprzeczność między zamiarami dzieci i rodziców. Racjonalne rozwiązanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych daje człowiekowi satysfakcję: niepowodzenie w ich wyeliminowaniu prowadzi do frustracji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.