Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Der Gießen Test

Test został opracowany przez D. Beckmanna i H. E. Richtera w 1964 roku. Powstał na bazie koncepcji psychoanalitycznych i socjopsychologicznych koncepcji ról. Polskiej adaptacji dokonali Tadeusz Witkowski oraz Andrzej Januszewski (obaj w 1992 r.). Obie adaptacje powstały niezależnie od siebie. W badaniach została wykorzystana wersja Andrzeja Januszewskiego, który zaadaptował wydanie Beckmanna i Richtera z 1968 roku. Badani byli rodzice, gdyż test jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Test w swojej konstrukcji odnosi się zarówno do zmiennych osobowościowych, jak i do czynników społeczno-psychologicznych. Głównym celem testu jest zebranie informacji, jakimi osoba badana opisuje siebie (self-ima- ge) oraz inną osobę (other-image), koncentując się na cechach wewnętrznych i zewnętrznych (por. Witkowski 1996). Test ten stosowany jest w diagnozowaniu związków pomiędzy obrazem siebie a obrazem partnera. Jak pisze Januszewski (1992 s. 1): „Związki pomiędzy różnymi obrazami i uwikłane w nich projekcje różnych aspektów własnej osobowości okazują się być kluczowymi w tworzeniu trudnych do rozwiązania konfliktów interpersonalnych”. Test spełnia następujące warunki:

– 1) daje badanemu okazję do stworzenia własnego wizerunku, jak również możliwość opisu wizerunku innej osoby, w którym to wizerunku zostaje ujęty stan wewnętrzny oraz kontakty z otoczeniem:

– 2) obraz ten opiera się na cechach wyjaśniających psychoanalitycznie strukturę wewnętrzną badanego i jego kontakty społeczne:

– 3) test nadaje się do badania młodzieży (powyżej 18 roku życia), jak i osób dorosłych o normalnym poziomie inteligencji:

– 4) przeprowadzenie badania nie powinno zająć więcej niż 15 minut co czyni go łatwym narzędziem diagnostycznym:

– 5) test ma zastosowanie zarówno do samooceny, jak i do oceny dokonanej przez osobę drugą (poprzez proste przeformułowanie pytań z pierwszej na trzecią osobę). Dzięki możliwości porównań samooceny z oceną dokonaną przez drugą osobę rozszerza się indywidualne możliwości diagnostyczne testu oraz test staje się instrumentem do badań socjopsychologicznych (analiza relacji rodzinnych, małżeńskich):

– 6) test posiada dobrą rzetelność a przy tym z jednej strony mierzy dostatecznie wiarygodnie jakości stałe, a z drugiej – ujmuje zmiany psychiczne.

Za pomocą tego testu badany przedstawia subiektywny obraz siebie oraz swojego współmałżonka. Test zawiera 40 twierdzeń dwubiegunowych, na które udziela się odpowiedzi na kontinuum od „-3″ do „+3″ z punktem neutralnym (0) pośrodku. Zadania obejmują:

– 1. twierdzenia o treści emocjonalnej (niepokój, nastrój podstawowy i kontrola siebie),

– 2. twierdzenia o jakości ego (introspekcja, wyobraźnia i otwartość-do- stępność),

– 3. twierdzenia dotyczące sytuacji międzyosobowych (emocjonalna bliskość, zaufanie, zależność),

– 4. twierdzenia o społecznych reakcjach i odpowiedziach (rezonansie) ze strony innych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.