Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Delirium

Delirium (stan podniecenia i zaburzenia świadomości) może spowodować, że pacjent traci poczucie rzeczywistości, a swym wyglądem sprawia wrażenie, że jest on w stanie głębokiego otępienia. Zdarza się to czasem we wczesnych stadiach choroby. Poprawa stanu pacjenta następuje zwykle szybko i po pewnym czasie chory może opuścić szpital. Epizody te mogą powtarzać się kilkakrotnie aż do czasu, gdy kumulujące się uszkodzenia mózgu i demencja powodują, że stała opieka i pobyt w szpitalu stają się niezbędne. U wielu pacjentów choroba narasta stopniowo i mogą nie występować stany deliryjne. W okresie delirium i stanów zamroczenia pacjenci tracą kontakt z otoczeniem przez wiele godzin, dni a nawet tygodni, a stany zamroczenia mogą pojawiać się często i czynić człowieka całko- wicie niezdolnym do życia. Delirium może występować lub wzmagać się w nocy. Pacjenci mogą nie zdawać sobie sprawy ze swego stanu. Zdarza się, że nocą błądzą wokół domu lub po ulicy, zapalają lampy, rozniecają ogień, mówią bezładnie i stawiają opór przy próbach położenia ich do łóżka. Każdy następny atak delirium, nawet po dłuższym odstępie czasu, pogarsza stan chorego, jednak prawidłowo stosowane leczenie może doprowadzić co najmniej do chwilowej poprawy, w czasie której chory może względnie dobrze funkcjonować.

Delirium. Delirium, czyli ostry stan zaburzenia świadomości, pojawia się zwykle przy psychozie miażdżycowej. Można go zatem omówić w tym rozdziale, chociaż jest to objaw występujący także w innych chorobach psychicznych (por. rozdz. II).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.