Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Od czego należy zacząć badania?

Badania zaczynamy od wyboru i sprecyzowania problemu. Bezpośrednie przyczyny podejmowania takich, a nie innych problemów bywają różne: praktyczne bądź teoretyczne, istotne bądź przypadkowe. Szereg problemów pojawia się w sposób naturalny w praktyce życiowej, na przykład: Czy upór, który przejawia dziecko mając lat 3, jest nieuniknionym przejawem jego rozwoju, czy też jest na to jakaś rada? W jakim wieku można zaczynać uczyć dzieci czytać i pisać? Kiedy i czego od nich wymagać? itd. Pewne zaś problemy podejmuje badacz, bo po prostu wywołały jego zainteresowanie. Czasem regularność w pojawianiu .się zjawiska, np. jego zjawianie się w określonym wieku, zwraca na nie uwagę. Kiedy indziej wreszcie nowe techniki (np, aparat do rejestracji fal mózgowych) powodują podejmowanie problemów dających.się badać za ich pomocą: Niekiedy bada się zjawisko dlatego, że nadarzyła się wyjątkowa okazja uzyskania doń dostępu.

Względy podejmowania badań, przykładowo wymienione wyżej, choć odegrały wielką rolę w rozwoju psychologii dziecka i nadal zapewne będą ją odgrywały, nie zawsze są uzasadnione z punktu widzenia logiki rozwoju psychologii jako nauki. Coraz więcej wagi przypisuje się podejmowaniu takich problemów badawczych, których rozwiązanie jest ważne ze względów teoretycznych, z punktu widzenia budowy wartościowej teorii rozwoju człowieka: konsekwencje takiej teorii są często znacznie bardziej ważkie dla praktyki niż wyniki szczegółowych badań, próbujących bezpośrednio rozwiązywać problemy dla niej ważne, ale w sposób czasem bezładny, bez uwzględnienia faktycznych możliwości badawczych nauki na danym etapie jej rozwoju.

Decyzja w sprawie wyboru problemu badawczego wiąże, się z reguły z akceptacją takiej lub innej postawy teoretycznej. Tak np. dla psychologów, którzy stoją ńa stanowisku materializmu dialektycznego i historycznego, charakterystyczne są badania nad wpływem świadomych oddziaływań wychowawczych na’rozwój zdolności oraz innych właściwości dzieci. Wynika to z założeń, iż właściwości ludzkie są wytworem społecznym.

Psychologowie o orientacji biologicznej, którzy przyjmowali, iż zmiany następujące wraz z wiekiem we właściwościach dziecka są w dużej mierze wynikiem procesu dojrzewania, dokonującego się spontanicznie, koncentrowali swą uwagę przede wszystkim na zachowaniu się dzieci i ich właściwościach jako funkcji wieku i rejestrowali po prostu wszystko, co nowe, co pojawia się z wiekiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.