Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

CHARAKTERYSTYCZNE BADANIA I METODY BADAWCZE MILLERA I DOLLARDA CZ. II

Miller doszedł do wniosku, że zarówno z założeń teorii psychoanalitycznej, jak i teorii S – R wynika, iż dana reakcja może być generalizowana nie tylko z jednego bodźca na drugi, lecz także z pewnego popędu na inny popęd. Freud bardzo wcześnie wysunął twierdzenie, że „instynkty”, czyli popędy, mogą w dużym stopniu zastępować się czy wymieniać wzajemnie, a dla teoretyka S- R popędy są tylko pewnego rodzaju bodźcami: jest więc zupełnie naturalne, że powinno występować zjawisko generalizacji popędu, podobnie jak występuje generalizacja bodźca.

W celu sprawdzenia tego przewidywania szczury będące pod wpływem popędu pragnienia wyćwiczono w bieganiu uliczką, na końcu której otrzymywały nagrodę w postaci wody. Te same zwierzęta podzielono następnie na dwie grupy, z tym że w obu szczury mogły się napić do woli, lecz w jednej były one najedzone do syta, a w drugiej pozbawione pokarmu. Przewidywano, że reakcja biegania przez labirynt (wyuczona pod wpływem pragnienia) zgeneralizuje się czy przemieści na popęd głodu, a więc szczury pozbawione pokarmu powinny przebiec labirynt szybciej niż szczury nakarmione. Wyniki badania potwierdziły wyraźnie to przewidywanie.

Wykazano także eksperymentalnie, że reakcja biegania przez labirynt, którą pierwotnie wzmacniano redukcją bodźców popędowych pragnienia, została wygaszona, gdy zwierzęta kontynuowały bieganie przez labirynt nie uzyskując żadnej redukcji bodźców popędowych. Zgodny z teorią S – R był także zaobserwowany fakt, że gdy reakcja ta została częściowo wygaszona, wówczas po pewnym czasie, w którym nie przeprowadzono prób, następowało spontaniczne odnowienie reakcji, to znaczy prawdopodobieństwo jej wystąpienia ponownie się zwiększało. Miller przeprowadził także badania, które wykazały, że reakcja generalizuje się z popędu głodu na stosunkowo mało podobne popędy bólu i strachu. Ponieważ głód jest mniej podobny do strachu niż do pragnienia, przeto badanie to wydaje się ostrzejszym sprawdzianem przewidywania dotyczącego generalizacji popędu niż badania omówione wyżej.

Dysponując tymi wynikami eksperymentów, Miller włączył je do swej koncepcji w formie wniosków wyprowadzonych ze zbioru pięciu założeń bardzo podobnych do tych, które omawialiśmy w związku z analizą konfliktu. Główna różnica między tymi dwoma zbiorami założeń polega na tym, że założenia odnoszące się do konfliktu

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.