Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Cele emocjonalne

Ahy stać się dobrym nauczycielem, uczący się powinien umieć skoncentrować uwagę wystarczająco dobrze i przez czas dostatecznie długi, aby przyswoić sobie umiejętności pisemnego formułowania długoterminowych celów ogólnych i szczegółowych celów dydaktycznych. 45

Uczący się chętnie zajmuje się tymi fragmentami tego rozdziału, które wymagają wykonywania czegoś, a nie tylko czytania. Uczący się czerpie satysfakcję ze ścisłego formułowania celów dydaktycznych.

Uczący się żywo interesuje się przyswajaniem sobie umiejętności sprawnego sporządzania opisu zadania. Uczący się akceptuje zasadę: ..nie zadowalaj się miernym opanowaniem umiejętności sporządzenia opisu zadania”.

Uczący się przyjmuje na siebie obowiązek pomagania innym w nauce formułowania celów, a nie stara się ich przewyższyć. W rozdziale 1. powiedzieliśmy, że kształcenie jest procesem nauczania i uczenia się. który prowadzi do zmian w zachowaniu. Nie jest to jednak . definicja zupełnie wystarczająca. Na przykład, czy kształcenie jest przede wszystkim uczeniem się informacji o faktach, przyswajaniem wiedzy? Czy polega na uczeniu się tego, jak się uczyć? Czy kształcenie oznacza nabywanie pewnych rodzajów postaw i umiejętności? Czy jest ono tylko tym, czy jeszcze czymś więcej?

Dawniej, definiując naukę szkolną czyli kształcenie formalne, zwracano na ogól większą niż dzisiaj uwagę na jego treść. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie samym procesem uczenia się, niekiedy do tego stopnia, że treść uważa się jedynie za środek czy mechanizm umożliwiający nabywanie umiejętności uczenia się.

Wydaje się, że obecnie znów następuje pewna zmiana i w coraz większym stopniu – obok doniosłości procesu – uznaje się doniosłość treści. Istotne znaczenie ma uświadomienie sobie, że musimy sprawić, aby informacje o faktach uczniowie przyswajali sobie nie tylko w sposób mechaniczny, ale też ze zrozumieniem. Oznacza to, że informacji tych muszą się oni uczyć tak, by były one powiązane zarówno z tym. czego uczyli się dawniej, jak i z tym, czego będą się uczyć w przyszłości. Przyswajanie sobie informacji o faktach po to tylko, by je posiadać, jest poważnie kwestionowane.

Jako nauczyciel posługujący się definicją określającą kształcenie jako połączenie treści i procesu, możesz napotkać trudność polegającą na tym. 46 że podczas kształcenia Ciebie samego kładziono nacisk na treść. Ponieważ jednak oczekiwania społeczne zmieniają się, powinieneś Sprawić, aby kształcenie się było dla Twoich uczniów czymś nieco innym -od tego, czym było ono dla Ciebie.

Formułowanie długoterminowych celów ogólnych oraz szczegółowych celów dydaktycznych

Aczkolwiek kształcenie musi być dla uczniów czymś więcej niż uczeniem się na pamięć informacji, to jednak ich zapamiętywanie nie jest czymś nieistotnym. Nie jest ono po prostu wystarczające. Kształcenie, które koncentruje się na gromadzeniu wiedzy, staje się nudne i schematyczne. Zadania typu pamięciowego nie dostarczają zazwyczaj wewnętrznych nagród, a uczniom trudno jest skupiać na nich uwagę. Z czasem, kształcenie kładące nacisk na pamięć może w rzeczywistości spowodować i utrwalić utratę tego, co Carroll (1963) i Trabasso (1968) uważają za podstawowe czynniki w uczeniu się, a mianowicie zainteresowania i uwagi.

Ponadto kształcenie, które polega jedynie na zapamiętywaniu informacji, Dwa podstawowe nie jest zbyt użyteczne. Nie dostarcza ono dobrej podstawy do dalszej czynniki w ucze- nauki ani do rozwiązywania codziennych problemów. Tego rodzaju kształ- niu się’ to-” cenie reprezentuje minimalny poziom aktywności podczas uczenia się – zapamiętaj i powtórz. Aby jednak uczynić kształcenie czymś więcej niż zapamiętywaniem, niezbędne jest szerokie i dokładne zrozumienie, jak społeczeństwo pojmuje kształcenie – innymi słowy, zrozumienie celów ogólnych i szczegółowych kształcenia: konieczne jest także, aby nauczyciele potrafili umiejętnie formułować cele ogólne i szczegółowe cele dydaktyczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.