Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Budowa ciała a zaburzenia psychiczne

Psychologia konstytucjonalna nie tylko obiecuje nowe perspektywy w badaniach normalnego zachowania ludzkiego, lecz także stwarza możliwość lepszego zrozumienia różnych anomalii psychicznych i społecznych, a może łagodzenia lub zapobiegania im. Potwierdzeniem tego przekonania są badania Sheldona nad zaburzeniami psychicznymi, opisane w jednym krótkim artykule (Wittman, Sheldon i Katz, 1949) oraz w rozdziale jego książki poświęconej przestępczości (Sheldon, 1949). Po przeanalizowaniu aktualnego stanu diagnozy psychiatrycznej Sheldon doszedł do wniosku, że nie byłoby możliwe podjęcie badań nad związkiem między budową ciała a zaburzeniami psychicznymi bez skonstruowania najpierw miary zaburzenia psychicznego, która byłaby bardziej obiektywna i czuła od zwykłych technik diagnostycznych.

W taki sam sposób, w jaki Sheldon wprowadził ciągłe zmienne na miejsce odrębnych kategorii w pomiarze budowy ciała, zaproponował on wprowadzenie w pomiarze zaburzeń psychicznych dymensji (wymiarów), zamiast jednostek chorobowych. Na podstawie obserwacji wielu pacjentów psychiatrycznych przez wiele lat rozwinął on koncepcję zaburzeń umysłowych jako dających się opisać w kategoriach trzech podstawowych wymiarów. Wymiary te odpowiadają z grubsza trzem kategoriom diagnostycznym często stosowanym w diagnozie psychiatrycznej: pierwszy komponent psychiatryczny (afektywny) w swoim maksimum reprezentuje silną psychozę maniakalno-depresyjną (fluktuacja między skrajną euforią a depresją): drugi komponent psychiatryczny (paranoidalny) reprezentuje u szczytu psychozę paranoi- dalną (silny system urojeń charakteryzujący się myślami prześladowczymi i ksob- nymi): trzeci komponent psychiatryczny (heboidalny) reprezentuje hebefreniczną postać psychozy schizofrenicznej (skrajne wycofanie się). Te trzy komponenty psychiatryczne reprezentują odpowiednio braki w trzech komponentach temperamen- talnych: cerebrotonii, wiscerotonii i somatotonii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.