Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Badania przeprowadzone przez S. Barchatową – dalszy opis

Okazało się, iż indywidualne różnice w zapamiętywaniu materiału, silnie wyrażone i zaznaczające się w pierwszych fazach opanowywania materiału, wyraźnie zacierały się i zmniejszały w miarę coraz szerszego i bardziej skutecznego wykorzystywania różnych pomocniczych środków mnemicznych, takich jak np. uporządkowanie i wewnętrzne powiązanie materiału przez dokonanie grupowania lub podziału na części, wyodrębnienie partii „trudnych” i „łatwych”, znalezienie punktów oparcia, powiązanie elementów nowych ze znanymi i inne. Uczniowie szczególnie aktywni w kierunku organizowania materiału stosowali m.in. tak doskonały sposób, jak grupowanie liczb w systemie dziesiątek, a przy zapamiętywaniu tekstów zwracali uwagę na przyczynowy tok rozumowania. Wykorzystywanie środków pomocniczych przy zapamiętywaniu,, a także przy odroczonym reprodukowaniu materiału upodabniało do siebie przebieganie tych procesów u różnych osób badanych. Równolegle z rozszerzaniem i urozmaicaniem stosowania takich środków, zmniejszało się nasilenie różnic indywidualnych w zakresie efektywności pamiętania, dokonywał się jakby proces wyrównywania między osobami badanymi, ich unifikacja.

Dla dzieci z grupy szybko i trwale zapamiętującej charakterystyczne jest to, iż zarówno zapamiętują, jak i reprodukują w sposób wysoce aktywny, z wykorzystaniem najbardziej racjonalnych i efektywnych sposobów pomocniczych. Czynności zaś mnemiczne dzieci z grupy wolno i nie- trwale zapamiętujących są słabo zorganizowane, odznaczają się (zwłaszcza u uczniów młodszych) monotonią, oparte są głównie na powtarzaniu. ‚Nie posługują się oni w sposób dostateczny środkami pomocniczymi, ułatwiającymi zapamiętywanie i reprodukowanie, oraz wykazują słaby stopień, opanowania tych środków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.