Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Badania Olsona dotyczące tików u dzieci normalnych

Ciekawe są przeprowadzone tą metodą badania Olsona2 dotyczące tików u dzieci normalnych. Mając przed sobą nawet większą grupę i koncentrując swoją uwagę tylko na pewnej, jednej, określonej formie zachowania się, obserwator może objąć grupę nawet dość dużą.

Słusznie zauważono, że tę metodę może stosować także nauczyciel w szkole, od którego trudno oczekiwać, ażeby ciągle widział, co robią wszyscy uczniowie, który jednak dla pewnych celów może chcieć poobserwować swoją klasę w odniesieniu do jakichś ściśle określonych, a z pewnych względów doniosłych form zachowania się.

W ostatnich czasach zwróciła na siebie uwagę pewna metoda, która również dotyczy grupy, a którą nazwano socjometrią. Wiąże się ją z osobą J. L. Moreno1, profesora w Uniwersytecie Harwardzkim w Ameryce.

Murphy określa socjometrię jako studium stosunków międzyosobowych, ze specjalnym naciskiem na mierzenie atrakcji i repulsji pomiędzy członkami danej grupy. Takie stosunki atrakcji i repulsji ub mówiąc po prostu chęci i niechęci albo sympatii i antypatii badano od dawna, między innymi także i w Polsce2. Oryginalność Moreno polega tu raczej na systematyczności badań oraz na posługiwaniu się specjalną formą graficznego przedstawienia badanych stosunków. Polega ono zasadniczo na tym, iż na wykresie poszczególne jednostki przedstawione są jako punkty lub kółka, a zachodzące między tymi osobami stosunki są uzmysłowione jako wektory wychodzące z punktów, odpowiadających osobom innym, pozostającym do tamtych w określonym stosunku. Figura na stronicy 33 uzmysławia wygląd takiego socjogramu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.