Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Badania Cattella

Czynnik ten jest interesujący również z innego powodu. Wspomnieliśmy już, że czynniki stwierdzone przez Cattella w odniesieniu do danych L i danych Q są na ogół podobne, natomiast czynniki wyprowadzone z danych T, ogólnie biorąc, nie pasują do tamtych. Okazuje się jednak, że niektóre z czynników dotyczących danych T zdają się odpowiadać czynnikom drugiego rzędu dotyczących danych w postaci kwestionariuszy i ocen. Opisany powyżej czynnik odnoszący się do danych T zdaje się zgadzać bardzo dobrze z czynnikiem temperamentalnym drugiego rzędu, także określonym jako lęk (anxiety), którego ładunki występują w następujących czynnikach pierwszego rzędu: C – mała siła ego: O – skłonność do poczucia winy: H – nieśmiałość: L – podejrzliwość. Jako inny przykład takiego dopasowania może posłużyć czynnik odnoszący się również do danych testowych, którym naładowane są miary płynności wysławiania się, pewności siebie oraz niedokładności i który wykazuje ścisłą zgodność z czynnikiem drugiego rzędu dotyczącym kwestionariuszy i ocen, określanym jako czynnik ekstrawersji – introwersji (czy jak woli Cattell: Exvia – Invia). Tym czynnikiem drugiego rzędu naładowane są czynniki: F-niefrasobliwość, beztroska: A – otwartość, bezpośredniość: H – śmiałość, przedsiębiorczość.

Cattell sugeruje więc, że ten częściowy brak zgodności między czynnikami otrzymanymi dla różnych źródeł danych może jedynie oznaczać, iż za pomocą rozmaitych sposobów pomiaru uzyskuje się dane o dość różnym poziomie ogólności, wskutek czego nie stwierdza się ścisłego dopasowania czynników, lecz raczej umiarkowany stopień odpowiedniości między poziomami. W każdym razie jest oczywiste, że początkowe nadzieje Cattella na znalezienie identycznych struktur czynnikowych we wszystkich trzech źródłach danych zostały, jak dotychczas, spełnione jedynie częściowo.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.