Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

B.F. Skinner i jego stanowisko

B.F. Skinner, wybitna postać w dziedzinie uczenia się, także wywarł znaczny wpływ na wiele dziedzin psychologii, z funkcjonowaniem osobowości włącznie. Jego osiągnięcia omówimy w oddzielnym rozdziale.

W przeciwieństwie do omówionych dotychczas teorii zaczątki stanowiska S – R oparto na danych niezbyt, na pozór, podobnych do tych danych, które są najbardziej interesujące dla psychologa osobowości. Pewną przesadą może być stwierdzenie, że biały szczur miał dużo więcej wspólnego ze skonstruowaniem tej teorii niż ludzie pełniący rolę osób badanych, lecz jest z pewnością prawdą, że osobniki należące do niższych gatunków przyczyniły się w nieskończenie większym stopniu do rozwoju tej teorii niż innych rozpatrywanych przez nas teorii. Nie należy jednak kłaść nadmiernego nacisku na genezę teorii S – R. Teorię powinno się oceniać w kategoriach jej dokonań, a nie jej źródeł. Hull, który był intelektualnym ojcem tego stanowiska teoretycznego, na samym początku swej pracy wyraził jasno zamiar opracowania ogólnej teorii zachowania ludzkiego. Jedynie ze względów strategicznych postanowił oprzeć swą teorię na względnie stałej podstawie, jakiej dostarcza zachowanie zwierząt w starannie kontrolowanych sytuacjach eksperymentalnych. Tak więc fakt, że rdzeń tej teorii rozwinął się z badań nad niższymi organizmami, nie był wynikiem przekonania, iż wszelkie problemy dotyczące zachowania można rozwiązać w ten sposób. Chodziło raczej o to, by prostota niżej rozwiniętego organizmu umożliwiła ustalenie pewnych podstawowych zasad, które po modyfikacji i rozwinięciu w wyniku badań nad złożonym zachowaniem człowieka mogłoby się stać jądrem zadowalającej teorii zachowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.