Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

OPINIE O STARSZYCH ROBOTNIKACH CZ. II

Według powszechnie panującej opinii, nadzór nad pracą starszych robotników może być mniejszy, ponieważ mają oni wykształcone cenne cechy: poczucie odpowiedzialności, ustalone nawyki i postawy, sumienność i lojalność. Są zainteresowani swą pracą i zależy im na dobrym wykorzystaniu dnia roboczego. Można więc na nich polegać. Co więcej, są łatwi do…
Czytaj więcej...

ROZWÓJ WOLI W OKRESIE DORASTANIA CZ. II

Nieco inaczej zapatruje się na tę sprawę szkoła Alfreda Adlera (Baley, 1932, s. 120). Wyróżnia ona wśród dojrzewających dwa typy. Pierwszy, częściej spotykany wśród chłopców, odznacza się dzikim, gwałtownym i krnąbrnym zachowaniem się. Przyczyną tego rodzaju objawów jest w gruncie rzeczy nie siła, lecz poczucie własnej „mniejszej wartości”,…
Czytaj więcej...

Zaprawienie uczniów w szkole do prawidłowej analizy

Jednym z najważniejszych zadań szkoły w pierwszych już latach nauczania jest zaprawianie uczniów do prawidłowej analizy, doprowadzające do wtórnej syntezy, czyli ćwiczenie ich w opanowywaniu ogólnej metody myślenia. Analityczna praca umysłu polega na wyodrębnieniu określonych części całości, czy rozczłonkowaniu jej, z pewnego wyraźnie obranego…
Czytaj więcej...

Przyjrzenie się i ocena teorii Sheldona

Jakie były wyniki badań empirycznych, którym inspiracji dostarczyły prace Sheldona? Czy rezultaty licznych badań były, ogólnie biorąc, zgodne czy niezgodne z opublikowanymi rezultatami Sheldona? Na dokładne omówienie i ocenę tych badań trzeba by poświęcić więcej miejsca, niż możemy na to przeznaczyć, zwłaszcza że większość badaczy wprowadziła do…
Czytaj więcej...

GŁÓWNE ROLE SPOŁECZNE

Funkcjonaliści wskazują na dwie główne role społeczne związane ze zdrowiem i chorobą: rolę chorego i rolę lekarza. Rola chorego wiąże się z oczekiwaniami, które na skutek choroby dopuszczają zachowania odmienne od typowych. Odgrywanie roli chorego pozwala jednostce uniknąć jej zwykłych obowiązków, a także obdarzają pewnymi przywilejami (Parsons,…
Czytaj więcej...

Badania przeprowadzone przez S. Barchatową – dalszy opis

Okazało się, iż indywidualne różnice w zapamiętywaniu materiału, silnie wyrażone i zaznaczające się w pierwszych fazach opanowywania materiału, wyraźnie zacierały się i zmniejszały w miarę coraz szerszego i bardziej skutecznego wykorzystywania różnych pomocniczych środków mnemicznych, takich jak np. uporządkowanie i wewnętrzne powiązanie materiału…
Czytaj więcej...