Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Od czego należy zacząć badania?

Badania zaczynamy od wyboru i sprecyzowania problemu. Bezpośrednie przyczyny podejmowania takich, a nie innych problemów bywają różne: praktyczne bądź teoretyczne, istotne bądź przypadkowe. Szereg problemów pojawia się w sposób naturalny w praktyce życiowej, na przykład: Czy upór, który przejawia dziecko mając lat 3, jest nieuniknionym przejawem…
Czytaj więcej...

Zachowanie

Wczesne wpływają na wrodzo- że dana osoba zachowuje się tak. jak doświadczenia > ne siły popędowe. się zachowuje, np. dzieli się swym śniada- w środowisku które powodują, niem. kradnie pieniądze, pomaga nauczycielowi, obgryza paznokcie. malnej, albo też do nienormalnej równowagi między siłami popędowymi, która pozostaje w funkcjonalnym związku…
Czytaj więcej...

O naturze sądu według Twardowskiego

Metodologiczne pierwszeństwo sądów wobec pojęć. Teoria sądu a teoria sądzenia: § 2. Niektóre próby określenia istoty sądu przed Brentaną. Negatywny rezultat badań nad istotą sądu: § 3. Istota aktu sądzenia według teorii idiogenicznej: § 4. Zagadnienie ,.teorii” sądu. Istnienie jako treść sądzenia i sądu. Krytyka poglądu, iż treścią sądu jest sąd.…
Czytaj więcej...

Wypisanie działań na oddzielnych kartach

Inna reguła odnosząca się do ćwiczenia pojęć abstrakcyjnych, z którym zapoznasz się w następnym podrozdziale, głosi, że ćwiczenie (w postaci powtarzania) przebiega w sposób właściwy dopiero po uchwyceniu potencjalnego znaczenia danego materiału. Ćwiczenie nie zastąpi znaczenia, nawet w przypadku łańcuchów ruchowych i słownych. Można więc…
Czytaj więcej...

STEROWANIE POZYTYWNE CZ. II

Przyjmijmy, że wpuściliśmy szczura do klatki eksperymentalnej, w której znajduje się dźwignia: wykonując chaotyczne ruchy naciska on przypadkowo tę dźwignię, po czym otrzymuje pokarm. Szczur szybko uczy się tego typu reakcji. W bardziej skomplikowanej sytuacji wychowawczej dziecko z olbrzymim poświęceniem stara się opanować program szkolny: dzięki…
Czytaj więcej...

Awersja względem osobników płci odmiennej

Zjawisko awersji może być traktowane dwojako. Bądź jako stadium przejściowe w kontaktach obu płci, występujące we wczesnym dorastaniu, bądź jako stan mniej lub bardziej długotrwały, utrudniający wzajemne kontakty. Najczęściej awersja znika wraz z pełną dojrzałością płcić- wą, niekiedy jednak ślady jej zostają w ciągu całego życia i w różnych…
Czytaj więcej...