Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

PROCES STARZENIA SIĘ W NAUKACH PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH

Gerontologia jest nauką na styku wielu dyscyplin i kierunków zainteresowań naukowych, ponieważ „starzenie się”, w jakikolwiek sposób definiowane, jest procesem rozkładu spotykanym w wielu żywych i nieożywionych systemach. Szczególnie ważne są badania międizydyscyplinarne, ponieważ na czynniki wewńętrz- ne, których rola jest najważniejsza,…
Czytaj więcej...

Projekt świata – ciąg dalszy

U trzeciego pacjenta projekt-świata tworzy kategorie bliskości i obcości. Jego egzystencja była stale narażona na niebezpieczeństwo ze strony bezosobowych, wrogich mocy. Bronił się on przed tymi bezimiennymi lękami, przypisując innym chęć prześladowania go.
Czytaj więcej...

Talenty i przejawy nadzwyczajnych uzdolnień

W każdym razie pomysł, że im większy talent, tym rzadziej powinno się go spotykać, należy do bardzo rozpowszechnionych przesądów. Oczywiście, jeżeli rozumieć talent jako wysoki stopień uzdolnienia w sensie Galtonowskim, tj. jako taki, który spotyka się bardzo rzadko, to nie trzeba wielkiej bystrości, żeby dojść do wniosku, że talent spotyka się…
Czytaj więcej...

POBRAŁY SIĘ DWA ZERA CZ. II

Tym razem, jak setki razy wcześniej i później rozejdzie się po kościach. Pewnie za parę minut albo parę godzin któreś z nich wykona jakiś pojednawczy gest i wszystko jako tako wróci do normy. Tylko że jeśli tak dzieje się często, w pewnym momencie ilość przejdzie w jakość. Spójrzmy więc na konsekwencje podobnych sytuacji.
Czytaj więcej...

ROZWOJ FIZYCZNY W WIEKU PRZEDSZKOLNYM CZ. II

W drugiej-fazie wieku przedszkolnego proces kostnienia zaznacza się najwyraźniej w kościach nadgarstka. Przyczynia się to do usprawnienia dłoni pięciolatków, które coraz lepiej rysują i manipulują drobnymi przedmiotami i narzędziami. W fazie III wzmacnia się wydatnie cały kościec i muskulatura oraz ustalają się naturalne krzywizny kręgosłupa:…
Czytaj więcej...

Założenie mówiące o równych szanach uczenia się

Z rozdziału 11. dowiedzieliśmy się, że według Piageta i innych teoretyków rozwój inteligencji wymaga odpowiednich doświadczeń. Dlatego konstruując oparty na kryterium test inteligencji zakłada się, że to, co mierzymy jest w znacznej mierze rezultatem doświadczenia, i że zasób tego doświadczenia nie musi być jednakowy dla wszystkich badanych osób…
Czytaj więcej...

Metoda oszczędności

Metoda ta pozwala na pomiar zapamiętywania materiału, który był już uprzednio wyuczony, ale uległ zapomnieniu. Materiał może być bardzo różnorodny. Osoba badana uczy się go do uzyskania określonego kryterium, po czym następuje przerwa, w czasie której materiał nie jest powtarzany. Po przerwie określonej długości, osoba badana uczy się ponownie…
Czytaj więcej...

LOSOWY I INCYDENTALNY DOBOR OSÓB BADANYCH

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, niezależnie od tego, czy badamy związek właściwości dzieci z taką zmienną, jaką jest ich wiek, czy też związek tych właściwości z różnymi zmiennymi składającymi się na wewnętrzne i zewnętrzne czynniki rozwoju, optymalnym rozwiązaniem byłaby możność doboru grup dzieci różniących się tylko interesującą nas…
Czytaj więcej...