Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Jakie są źródła lęku? – ciąg dalszy

Stany lękowe, które jednostka przeżywa, są różnorodne. Różnią się one siłą, przebiegiem i konsekwencjami. Ze względu na relacje istniejące między zagrożeniem a lękiem wyróżnia się dwa rodzaje tej emocji: lęk normalny i lęk neurotyczny. Pierwszy z nich jest reakcją proporcjonalną do rzeczywistego zagrożenia. Często człowiek uświadamia sobie jego…
Czytaj więcej...

Zrozumienie pewnych różnic indywidualnych u ludzi

W zakresie badań testologicznych zaprezentowano pewne próby (testy) mające niewątpliwie wartość naukową. Oczywiście, powinny one być sprawdzone i wykorzystane. Jednak „te- stologia” jako taka nie odkryła drogi do badania różnic indywidualnych. W sensie naukowym okazała się ona bezpłodna, a w zakresie zastosowania praktycznego niekiedy wprost…
Czytaj więcej...

SKINNEROWSKA TEORIA WZMACNIANIA SPRAWCZEGO

W początkach naszego stulecia ostry, lecz potężny głos Johna B. Watsona miał ogromny wpływ zarówno na psychologię akademicką, jak i na szerokie kręgi społeczeństwa. W ostatnich trzech dziesięcioleciach B.F. Skinner wywierał podobny wpływ, przy czym niektóre z reform, za jakimi się opowiadał, proponował wcześniej Watson. Skinner jest żarliwym…
Czytaj więcej...

SEN I CZUWANIE – AKTYWNOŚĆ NIEMOWLĘCIA CZ. II

Noworodek prżez większość doby (15 -16 godz.) pogrążony jest we śnie lub w drzemce przerywanej krókimi okresami czuwania. Jego sert jest lekki i łatwo go obudzić, bez trudu też ponownie zasypia. Stopniowo wzrasta długość zarówno, okresów snu, jak i czuwania, przy czym ich cykl zaczyna stabilizować się w 3 tygodniu życia. Nowsze badania nad snem, w…
Czytaj więcej...

KIEROWANIE TWÓRCZOŚCIĄ CZ. II

Rozwój badań zespołowych przyczynił się do wzrostu zainteresowania dynamiką interakcji społecznych. Mówiliśmy już o tym, iż najbardziej płodni naukowcy są zwykle twórcami najbardziej wartościowych idei. Wyjaśnić to można tym, że w umyśle twórców większej liczby nowych teorii podstawowych powstają nowe kombinacje, co zwiększa możliwości ich…
Czytaj więcej...

Nauczanie, które pomaga w uczeniu się łańcuchów

Michaś jest w lepszej sytuacji niż niektórzy inni uczniowie. Rozumie on (wiedza, poziom zrozumienia) główne pojęcia, które wchodzą w grę przy sprowadzaniu ułamków właściwych do najprostszej postaci, lecz musi: 1) nauczyć się - lub nauczyć się ponownie - odpowiednich łańcuchów ruchowych (wymienionych powyżej), które umożliwią mu dokładne i…
Czytaj więcej...

Welford i jego praca – dalszy opisane

W miarę upływu czasu zmniejsza się różnica między tempem optymalnym i maksymalnym. Gdy poprosimy dwie grupy ludzi: młodszych i starszych o napisanie alfabetu w normalnym dla nich tempie pracy, stwierdzimy, że u ludzi starszych ich naturalna szybkość jest nieco mniejsza. Jeśli ponowimy prośbę podkreślając, że chodzi nam o to, aby uzyskali możliwie…
Czytaj więcej...