Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

PRZECIEŻ MOŻNA SIĘ UPOMNIEĆ CZ. II

Opowiadała mi pewna kobieta, jak latami cierpiała z tego powodu, że jej mężczyźni - ojciec, mąż i syn - wiecznie krytykowali pieczołowicie przygotowywane dla nich obiady. Cóż poradzić, właśnie tutaj miała ulokowane ambicje i ich niezadowolenie stawiało pod znakiem zapytania jej samopoczucie w roli córki, żony i matki. Miała mnóstwo pracy w domu i…
Czytaj więcej...

MOŻESZ PRAWIE WSZYSTKO CZ. II

Inny przykład to Ewa Milewicz, kobieta po chorobie Heinego-Medina, której tak trudno się poruszać, że problemem dla niej jest nawet wejście na schody. A jednak: była w opozycji jeszcze przed Sieipniem 1980, w stanie wojennym aktywnie działała w podziemiu, dziś jest w czołówce dziennikarzy ’’Gazety Wyborczej”. Ale najbardziej Ewa zadziwiła mnie…
Czytaj więcej...

Problematyka uzdalnienia

Z ilościowym podejściem do problematyki uzdolnienia związany jest szereg istotnych błędów: niektóre z nich przybrały postać przesądów. Żeby uwolnić się od nich, trzeba przede wszystkim je sobie uświadomić. Wskażę tutaj na dwa takie błędy.
Czytaj więcej...

Wyznaczniki rozwoju według Sullivanas

Aczkolwiek Sullivan zdecydowanie odrzuca każdą bezwzględnie sformułowaną doktrynę popędów wrodzonych, to jednak uznaje on doniosłą rolę dziedziczności, jeśli chodzi o wyposażenie jednostki w pewne uzdolnienia, wśród których podstawowe znaczenie mają uzdolnienia do odbierania i przetwarzania doznań czy doświadczeń. Przyjmuje on także zasadę, że…
Czytaj więcej...

Zdolność muzyczna – słuch absolutny

Dla ilustracji przytoczę jeden bardzo elementarny przykład. Swoistą zdolnością muzyczną jest tak zwany słuch absolutny, wyrażający się tym, iż osoba mająca tę zdolność może rozpoznawać wysokość poszczególnych dźwięków, nie uciekając się do porównania ich z innymi dźwiękami, których wysokość jest znana. Są wszelkie podstawy do tego, żeby dopatrywać…
Czytaj więcej...

NORMY W NAUCE

Przyjmując stanowisko funkcjonalistyczne, Merton (1957) opisuje cztery główne normy niezbędne dla postępu w nauce. Stanowią one treść nauki rozumianej jako proces społeczny.
Czytaj więcej...

Właściwe i niewłaściwe stosowanie kary

Jak dotąd, o karze mówiliśmy bardzo niewiele. Jest rzeczą zaskakującą, że zarówno w humanistycznym, jak i behawioralnym podejściu do kwestii dyscypliny i motywacji poświęca się jej tak mało miejsca, choć przecież w procesie kształtowania zachowań stosuje się ją od niepamiętnych czasów i na szeroką skalę. Nie znam klasy, w której nie pojawiałaby…
Czytaj więcej...

OBECNY STATUS I OCENA MURRAYA CZ. II

Ogólnie biorąc, ani pisma Murraya, ani jego badania nie są modne we współczesnym świecie psychologicznym. Jest w nim zbyt wiele z poety, a za mało z pozytywisty. Często czyni użytek ze swej wyobraźni, chętnie uprawia swobodne spekulacje myślowe na temat zagadnień, których nie można bezpośrednio przełożyć na problemy empiryczne, i nie waha się tych…
Czytaj więcej...

REMINISCENCJA – PROBLEMY METODOLOGICZNE CZ. II

Obecnie badania nad reminiscencją przeprowadza się w odmienny sposób, tak aby uniknąć obu wymienionych niedociągnięć. Zapobiega się powtarzaniu wyuczonego materiału w czasie przerwy polecając osobie badanej wykonywanie jakiejś prostej czynności, np. wykonywanie prostych działań rachunkowych, podawanie nazw eksponowanych przedmiotów itd. Należy…
Czytaj więcej...