Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.
miesięczne archiwum

Maj 2017

Analiza treści – ciąg dalszy

Analiza treści stosowana była również w innej grupie badań, których celem było zweryfikowanie hipotezy głoszącej, iż wzrost akceptacji samego siebie wiąże się ze wzrostem akceptacji innych ludzi. Wyodrębniono kategorie pozytywnych, negatywnych i ambiwalentnych uczuć wobec siebie i innych i zastosowano je do analizy wypowiedzi osób poddanych…
Czytaj więcej...

WPRAWA

Wskaźnikiem zdolności do uczenia się może być wprawa, jaką zdobywa osobnik w rezultacie kolejnego powtarzania określonej czynności lub podczas kolejnego uczenia się różnych czynności. Pogłębianie się wprawy w toku kolejnego powtarzania tej samej czynności jest szczególnym przypadkiem transferu, o którym najczęściej mówi się, wtedy gdy wprawa…
Czytaj więcej...

CZYM JEST SOCJOLOGIA

Socjologia jest jedną z gałęzi nauk społecznych, zbioru dyscyplin naukowych, które badają naturę ludzkiego zachowania i związków międzyludzkich oraz ich rezultaty. Chcąc uświadomić sobie, w jaki sposób socjologia pozwala lepiej zrozumieć życie społeczne, należy przedstawić obszary zainteresowań innych nauk społecznych.
Czytaj więcej...

Ruchy orientacyjno-badawcze

Okolica występowania kubków smakowych jest u dzieci rozleglejsza niż u człowieka dorosłego. Zajmuje ona całą powierzchnię języka, wargi, błonę śluzową szczęk, podniebienie twarde, migdałki i ściany przełyku. Reakcje smakowe pojawiają się u 7 - 8-miesięcznych wcześniaków. Noworodek' reaguje na smak gorzki, kwaśny i słony charakterystyczną mimiką,…
Czytaj więcej...

Der Gießen Test

Test został opracowany przez D. Beckmanna i H. E. Richtera w 1964 roku. Powstał na bazie koncepcji psychoanalitycznych i socjopsychologicznych koncepcji ról. Polskiej adaptacji dokonali Tadeusz Witkowski oraz Andrzej Januszewski (obaj w 1992 r.). Obie adaptacje powstały niezależnie od siebie. W badaniach została wykorzystana wersja Andrzeja…
Czytaj więcej...

Stadia rozwoju wydzielone przez Wallona

Przeważa dotychczas przekonanie o istnieniu stadiów.ogólnych. Przedstawicielem takiego stanowiska jest np. H. Wall on, który wyróżnione przez siebie 6 stadiów charakteryzuje zarówno od strony rozwoju emocjonalnego i społecznego, jak i intelektualnego. W każdym stadium rozwija się cała osobowość, ale w niektórych dominuje rozwój emocjonalny i…
Czytaj więcej...

„WYMAZYWANIE” STARYCH NAGRAŃ

Sposoby, o których dotąd była mowa, polegały na wprowadzaniu nowych freści w miejsce starych, niekorzystnych. Teraz chcę opowiedzieć o tym, jak można usuwać obciążenia z przeszłości. Tam świeży zapis nakładał się na dawny, tu idzie o jego wymazanie. Ażeby mogło do tego dojść, musimy mieć możliwość odreagowania przykrych przeżyć związanych z…
Czytaj więcej...

TWÓRCY SOCJOLOGII CZ. II

Karol Marks (1818-1883) . Ten urodzony w Niemczech filozof i rewolucjonista poświęcił wiele lat życia szczegółowym badaniom historycznym nad naturą społeczeństwa. Podobnie jak Comte interesował się badaniami struktur i procesów społecznych po to, by ulepszyć społeczeństwo. Jego poglądy stały się fundamentem socjologicznej „szkoły konfliktu”, która…
Czytaj więcej...

Transpozycja

Z omawianymi badaniami ściśle wiąże się zjawisko transpozycji, będącej szczególnym przypadkiem transferu lub zjawiskiem bardzo doń zbliżonym. W badaniach tych bowiem, podobnie jak w wyżej opisanych, po wyćwiczeniu pewnej sprawności na dany zestaw bodźców wprowadza się w sytuacji bodźcowej określone zmiany i sprawdza, czy osobnik będzie reagował na…
Czytaj więcej...

Termin „bycie głodnym”

Wyjaśnienie zachowania w kategoriach jakiegoś zjawiska psychicznego zazwyczaj podawane jest wtedy, gdy nie są znane zjawiska fizyczne odgrywające ważną rolę w wywoływaniu tego zjawiska. Skinner uważa tego typu wyjaśnienia za najbardziej szkodliwe po prostu dlatego, że na pozór wydają się one zadowalające i z tego powodu opóźniają podjęcie badań…
Czytaj więcej...