Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

Popęd wtórny a proces uczenia się – kontynuacja

Dollard i Miller stwierdzają, że siła wyuczonych reakcji wewnętrznych wytwarzających bodźce popędowe, a zatem i samego nabytego popędu, jest funkcją tych samych czynników, które decydują o sile związku S - R, czyli nawyku. Tak więc ważnymi determinantami ich siły są: natężenie popędu pierwotnego (będącego podłożem wzmocnienia), który prowadzi do…
Czytaj więcej...

Hamowanie retroaktywne jako model procesu zapominania

Kilku autorów wykazało, że wraz ze wzrostem wieku osób badanych od lat 8 do 16 zmniejsza się stopień hamowania retroaktywnego (Lahey, 1937, Wardanian, 1968). Jednakże Gladis i Braun (1958), dzieląc osoby badane na grupy w zależności od wieku (od 20 do 29, 40 do 49 i 60 do 72 lat życia), nie stwierdzili korelacji pomiędzy wiekiem a stcpniem…
Czytaj więcej...

TEORIA KONFLIKTU: KAROL MARKS

Marks nie traktował społeczeństwa jako harmonijnie współpracujących z sobą struktur, które pomagają zaspokajać uniwersalne potrzeby. W jego ujęciu instytucje społeczne są instrumentami sprawowania nadzoru i kontroli, a nie rozwiązywania problemów. Podstawą kontroli jest sfera gospodarcza. Ci, którzy są właścicielami środków produkcji -…
Czytaj więcej...

Naukowa autobiografia Twardowskiego

W swojej naukowej autobiografii11 pisze Twardowski, iż pozostawał psychologistą do roku 1902, do czasu, kiedy zapoznał się z Badaniami logicznymi, w którym to dziele wykazuje Husserl niemożliwość utrzymania stanowiska psychologistycznego i daje nową próbę uzasadnienia teorii „przedmiotów ogólnych”. Twardowski, mimo swojej obrony przedmiotów…
Czytaj więcej...

Metoda par skojarzeń

Duża ilość informacji, jaką można uzyskać za pomocą tej metody, decyduje o szerokim zastosowaniu jej w badaniach. W porównaniu z innymi metodami dotyczącymi reprodukcji, metoda antycypacji wyróżnia się tym, że umożliwia wgląd w przebieg procesu uczenia się przez powtarzanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadaje się ona szczególnie do uczenia się…
Czytaj więcej...

PARTIE POLITYCZNE

W konstytucji Stanów Zjednoczonych nie wspomina się o partiach politycznych (organizacjach składających się z ludzi wyznających podobną filozofię polityczną), chociaż kiedy była pisana, kwestia partii politycznych była przedmiotem burzliwych sporów. Część uczestników debaty widziała w partiach politycznych gwarancję, iż cała władza nie zostanie…
Czytaj więcej...

Zapewnienie skutecznego nauczania

Transfer bywa bardziej skuteczny gdy dysponujemy jakimś ogólnym planem czy schematem, do którego możemy się odwołać przy opracowywaniu i wprowadzaniu w życie szczegółowych strategii modyfikacji jakiegoś zachowania. Bez takiego planu stosunkowo łatwo jest przeoczyć jakieś elementy składające się na skuteczną strategię wywoływania zmian. Jednak…
Czytaj więcej...

KONTAKTY SPOŁECZNE NIEZNAJOMYCH. MODA CZ. II

W mieście tego się nie robi. Istnieje jak gdyby pewien przepis, aby lodzie nieznajomi zachowali się z okazji spotkań odpowiednio i nie robili niczego, co zarezerwowane jeśt dla znajomych. Jeżeli obowiązuje wspomniana już zasada, iż spotykające się obce osoby nie powinny ostentacyjnie zwracać na siebie uwagi, to zasadzie tej odpowiada przepis, iż…
Czytaj więcej...

STRATEGICZNE PUNKTY

Każda metoda terapeutyczna rozwija się stopniowo. Podobnie i moja koncepcja związana z Musica Medica wyłaniała się z kolejnych doświadczeń i idei, które chciałem wypróbować. To odnosi się także do określenia punktów ciała, za pośrednictwem których najskuteczniej można wpływać na organizm lub też tylko na wymagającą tego wpływu jego część.
Czytaj więcej...